– Flertall for konsekvensutredning må få betydning

Lofoten og Vesterålen Petro mener det er et demokratisk problem at småpartiene blokkerer for en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ørjan Robertsen i Lofoten og Vesterålen Petro. 

Øksnes

Lofoten og Vesterålen Petro krever at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, som alle har programfestet konsekvensutredning av olje- og gassaktivitet i regionen, finner frem til en løsning sammen.

Valgresultatet gir nok en gang et klart flertall på Stortinget for konsekvensutredning i en eller annen form. Nå mener LoVe Petro det er på tide med handling.


MDG vil stille mistillitsforslag hvis de går for oljeboring

Etter debatten om konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja onsdag, går Miljøpartiet de Grønne ut og sier at de vil stille mistillitsforslag mot regjeringen hvis de begynner å konsekvensutrede.

 

Dette begynner å bli et demokratisk problem. I åtte år har partiene med landsmøtevedtak om konsekvensutredning hatt klart flertall på Stortinget. Likevel har de latt småpartiene blokkere. Det er uholdbart!

En konsekvensutredning ikke er ensbetydende med åpning.

Det er forstemmende at folk og virksomheter i vår region som ønsker å se om det er mulig å forene olje- og gassaktivitet med eksisterende næringer og miljøhensyn, så langt ikke en gang har fått se et beslutningsgrunnlag.


Støre vil ikke fremme olje-forslag

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er opp til regjeringen å legge fram forslag om konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

En konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er nødvendig for å få en helhetlig vurdering.

Gjennom en konsekvensutredning vil alle få de svarene de etterspør. Ulike hensyn vil veies mot hverandre, i en omfattende høringsprosess hvor befolkningen og lokale myndigheter blir tatt med på råd. Og til syvende og sist er det Stortinget som avgjør om områdene skal åpnes. LoVe Petro har tiltro til at våre folkevalgte evner å vurdere spørsmålet på en forsvarlig måte.

Lofoten og Vesterålen Petro har ikke ubetinget ønsker olje- og gassaktivitet i regionen.

Om konsekvensutredningen viser at olje- og gassaktivitet verken er forsvarlig eller gir lokale og regionale ringvirkninger, vil Lofoten og Vesterålen Petro fraråde at områdene åpnes.

Lofoten og Vesterålen Petro,
Ørjan Robertsen