Fylkeskommunen mener denne «hytta» ikke passer inn i Nyksund

Nordland fylkeskommunes kulturminneavdeling fraråder Øksnes kommune å tillate bygging av en fritidsbolig i Nyksund. – Vår oppfatning er at det omsøkte tiltaket i for sterk grad vil bryte med det eksisterende bygningsmiljøet i Nyksund, sier fylkeskommunen.

Slik ser tegningene av det omsøkte tiltaket ut.   Foto: Ferra Consult

Øksnes

Ferra Consult i Harstad søkte i vinter om rammetillatelse og dispensasjon for å få bygge en moderne fritidsbolig i Nyksund. Det på vegne av «Geir Jørgensen med flere».