Hovedutvalg for skole og kultur:

Vil legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg og bygge ny barneskole på Myre

Hovedutvalg for skole og kultur i Øksnes skrotet rådmannens forslag til vedtak i to skolesaker, gikk inn for nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg, videreføring av Strengelvåg skole og igangsettelse av arbeid med ny skole på Myre.

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Fra venstre: Marianne Reinholdtsen (ØTL), Geir Johannessen (Frp), Mike Larsen (Ap), Hilde Høidal Vottestad (SV), sekretær Ragnhild Nilsen og Anne Lind Nygård (KrF). 

Øksnes

Tirsdag var hovedutvalg for skole og kultur samlet, blant annet for å behandle økonomisk tildelingsmodell i øksnesskolen og rådmannens forslag til ny skolestruktur.

Etter en omvisning på Myre skole, som viste oppfylte klasserom, særlig i barneskolefløya, samlet utvalget seg på rådhuset til det som skulle bli et langt og rotete møte. Bare behandling av de to nevnte skolesakene tok nærmere fire timer, og bestod av mange spørsmål til fungerende kommunalsjef Lill Sørensen og et langt arbeidsmøte hvor utvalget prøvde å samle seg om en felles innstilling.

Representantene uttrykte stor usikkerhet rundt sakene, noe som kanskje ikke var rart, da kun SV hadde tatt seg tid til å partibehandle saken i forkant av møtet, og flertallet av representantene dermed var overlatt til seg selv i det som er en stor sak for øksnessamfunnet. 


– Det går ikke an å pakke flere elever inn i barneskolebygget

Ledelsen ved Myre skole er klar på at barneskolebygget ikke er i stand til å huse elevene fra Sommarøy og Strengelvåg skoler uten at det tilføres rom.

 

Ny modell

Et enstemmig hovedutvalg gikk først inn for å stemme ned rådmannens forslag om å videreføre den såkalte Vestvågøymodellen som tildelingsmodell i øksnesskolen, hvor ressursene følger elevene, mot å gå tilbake til rammetimetallsmodellen som man hadde tidligere, hvor penger tildeles etter timer og klasser. Her er det ifølge kommunalsjefen vanskelig å si noe om hvor stort innsparingspotensialet er, fordi det uansett modell må gjøres pedagogiske vurderinger, men med en rammetimetallsmodell kan man i større grad spare penger ved å fylle opp klasser og redusere antall lærere.

– Vi bruker minst penger per elev av kommunene i Vesterålen. Hver gang vi klarer å ta ned drifta, berømmes det fra talerstolen i kommunestyret. Vi tenker ikke nok på hva det faktisk koster å ta ned den drifta. Jeg tror at behovet for å spare inn penger gjør at rektorene aksepterer mer enn de egentlig har en god magefølelse for å gjøre, fordi man står overfor et økonomisk press, sa KrFs Anne Linn Nygård.

Det bekreftet kommunalsjefen langt på vei.

– Vi er i grenseland for hvor langt ned vi bør gå i tildeling av ressurser. Ute i skolene oppleves det nok noen ganger at det driftes med for lite, svarte kommunalsjef Sørensen.


Skal kutte millioner i Øksnes:

Vurderer innsparing med større klasser og færre lærere

Kommunestyret i Øksnes har bedt rådmannen se på muligheter for innsparing ved å endre modell for tildeling av ressurser til skolene.

 

Vurderer ungdomstrinnet

Etter forslag fra SVs Hilde Høidahl Vottestad gikk utvalget enstemmig inn for å gå tilbake til rammetimetallsmodellen. Med denne åpnes det i større grad for innsparing ved å legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg, noe hovedutvalget vedtok at skal vurderes. Det kan nemlig ikke spares penger på å ta bygg ut av drift i Alsvåg, da det fortsatt er barneskole i lokalene, og det koster ekstra å skysse elever til Myre. Men med en ny tildelingsmodell på bordet kan man imidlertid kutte opptil seks lærerstillinger, først tre på Myre og deretter tre ved nedlegging i Alsvåg.

– Det er uforsvarlig å kutte så mange, men kanskje kan vi kutte halvparten, sa Nygård.

SVs Høidahl Vottestad ville først sende saken videre uten innstilling, fordi den uansett skal behandles i formannskap og kommunestyre.

– Vi var i samme situasjon i fjor, og da viste deg seg at når saken kom videre ble det gjort helt andre vedtak – og det skaper unødig uro og strid mellom grupper, sa Høidahl Vottestad.


Foreslår nedlegging av Strengelvåg og Sommarøy – må trolig bruke brakker for å få plass til alle på Myre

Rådmannen i Øksnes har foreslått å legge ned skolene på Strengelvåg og Sommarøy fra høsten 2018, samt leie inn brakker for å få plass til alle elevene på Myre.

 

Nygård var uenig.

– Jeg vil gjerne utnytte det faktum at jeg sitter i et hovedutvalg til å gi noen signaler. Jeg mener det er udemokratisk om vi sender den videre uten innstilling, selv om det ikke er sikkert våre meninger når frem når dette kommer på et annet bord, sa Nygård.

– Jeg unner skolene fred og ro, samtidig som jeg tenker at vi nå må få i gang et maskineri som begynner å stake ut en retning for hvor vi vil. Vi kan ikke fortsette denne utpiningsprosessen, la hun til.

Nygård var ærlig på at hun i fremtida ser for seg én stor skole i Øksnes, Høidal Vottestad på at barneskolene i Alsvåg og på Strengelvåg bør opprettholdes.

Ny skole på Myre

Hovedutvalget var samstemt i at det omgående må igangsettes en prosess med å få bygget ut eller bygget ny barneskole på Myre, noe de også vedtok.

Kommunalsjefen bemerket at Myre og Sommarøy nå er kommet dit at de ønsker seg en felles skolekrets, men at man her er uenig i måten det skal gjøres på. Mens Myre ønsker ekstra moduler, eller brakker, for å huse flere elever hos seg, ønsker Sommarøy skole sambruk av begge skolene. 

Da det ikke er den store prisforskjellen på å opprette brakker i skolegården på Myre og fortsatt drift av Sommarøy skole, gikk HUSK inn for sambruk av de to skolene, frem til nytt skolebygg på Myre står klart.

Flertallet mente også at Strengelvåg skole skal opprettholdes.

Voksenopplæringa, Kulturskolen og Flyktningtjenesten, som rådmannen har foreslått lokalisert på Sommarøy ved en nedleggelse av skolen, står dermed fortsatt uten en løsning.

Dette vedtok hovedutvalget:

• Myre og Sommarøy etableres som en felles skolekrets.

• Elevene fra Strengelvåg overføres ikke til Myre.

• Ungdomstrinnet ved Alsvåg skole vurderes overført til Myre skole fra skoleåret 2018/2019.

• Prosjektering/planlegging av ny barneskole på Myre igangsettes omgående. Myre skole benytter Sommarøy skole inntil nytt skolebygg på Myre står klart.

Saken skal behandles i formannskap og kommunestyre i oktober.