Har ikke kapasitet til å behandle alle byggesaker – ansetter ny byggesaksbehandler:

– Jeg skjønner frustrasjonen

Kommunalsjef teknisk i Øksnes beklager at kommunen ikke har kapasitet til å behandle alle byggesaker som kommer inn. Nå skal kommunen ansette ny byggesaksbehandler.

Kommunalsjef teknisk i Øksnes, Janne Kankaala.  Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Teknisk sektor i Øksnes kommune har hatt et krevende år, blant annet med utfordringer i å få rekruttert personell til ledige stillinger. De har etter gjentatte forsøk ikke klart å finne noen til stillingen som leder for forvaltningsavdelingen, og vil trolig sette denne i vakanse inntil videre. I stedet har de bestemt seg for å bruke pengene på en nyopprettet stilling som byggesaksbehandler i kommunen.

– Per i dag har forvaltningsavdelingen for lite kapasitet i forhold til saksmengden som kommer inn. Øksnes opplever sterk vekst på byggevirksomhet. Dette er kjempepositivt. Samtidig kan vi dessverre ikke svare på alle spørsmål og henvendelser så raskt som folk ønsker dette, sier kommunalsjef teknisk i Øksnes, Janne Kankaala, i en pressemelding.


Sa ja til å opprette ny stilling på teknisk

Kommunestyret i Øksnes stemte for å opprette ny stilling som avdelingsleder på teknisk for å håndtere arbeidsbyrden innenfor vann- og avløp.

 

Prioriterer industri og bolig

Noen saker må rett og slett nedprioriteres, og kommunalsjefen sier han har forståelse for frustrasjonen som mange sitter med.

– Vi har prioritert saker som gjelder industribygg og boligbygging, da disse har de største samfunnsmessige konsekvensene.Samtidig er det meget beklagelig at vi av og til må nedprioritere saker. Bygging av garasje eller ekstra rom på huset kan være en stor sak for den enkelte innbygger. Jeg skjønner frustrasjonen rundt dette, og beklager så mye, sier kommunalsjefen.


Øksnes kommune har lett etter ingeniør i snart ett år:

Sliter med å rekruttere til teknisk

Øksnes kommune har siden i fjor vinter jobbet for å få på plass to stillinger på teknisk. Fortsatt er den ene ubesatt.

 

Ber om tålmodighet

For å gjøre noe med situasjonen har de nå bestemt seg for å sette den ledige avdelingslederstillingen i vakanse, og ansette en ny byggesaksbehandler. De har også kjøpt saksbehandlingstjenester fra Sortland kommune.

– Vi har henvendt oss til andre kommuner også, men de har den samme utfordringen i sine organisasjoner. I tillegg utreder vi muligheten for å skaffe "eByggsak", et nytt digitalt byggesaksbehandlingssystem. Med dette kan man automatisere behandling av enkelte byggesaker, kutte papirmengde og frigjøre saksbehandlingsressurser til saker av mer prinsipiell betydning, sier han.

– Inntil videre må jeg be folk om tålmodighet rundt sine saker, at de bruker skriftlige henvendelser til teknisk sektor når det er mulig og at de avtaler møtetid med saksbehandler i god tid forkant, avslutter kommunalsjefen.


Ny kommunalsjef teknisk i Øksnes:

– Håper jeg kan gå foran som et godt eksempel

Ny kommunalsjef teknisk i Øksnes, Janne A. Kankaala, mener flere med utdannelse burde gjøre som han – flytte fra storbyen til bygda. – Oslo er kjedelig. Det er jo her det virkelig skjer noe, sier han.