Vesterålen Reiseliv mot nedleggelse av hurtigbåt-anløp i Øksnes:

– Rutetilbudet viktig for turismen

Vesterålen Reiseliv er de siste som har skrevet en uttalelse mot forslaget å legge ned hurtigbåttilbudet i Øksnes Vestbygd.

Reiselivssjef Astrid Berthinussen.  Foto: Gaute Bergsli

Øksnes

Fylkesrådet i Nordland vurderer nedlegging av Skjerfjorden som anløpssted på lokalruta i Øksnes Vestbygd.

Vesterålen Reiseliv har nå sendt inn en uttalelse hvor de ber om at nedleggelsen skrinlegges.

– For Vesterålen er rutetilbudet i Øksnes Vestbygd viktig for reiselivet. Det er per i dag flere aktører og privatpersoner som har større prosjekter med nybygg/utbygging/renovasjon for å imøtekomme etterspørsel fra markedet. Det har vært og vil bli satset betydelig på markedsføring og produktutvikling på de stedene som berøres av eventuelle reduksjoner, og en nedskjæring vil ha svært negative konsekvenser, skriver reiselivssjef Astrid Berthinussen i Vesterålen Reiseliv.


Aktører i vestbygda om hurtigbåtanløp i Skjerfjorden:

– Uten rakner tilgjengeligheten til Øksnes vestbygd

Flere aktører tilknyttet Øksnes vestbygd ber i et åpent brev til samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune om at hurigbåtens anløp i Skjerfjord opprettholdes.

 

– Spektakulært

Hun legger også vekt på at det innledningsvis i den nye reiselivsstrategien til Nordland fylkeskommune står at «reiselivsnæringen skal utvikles i et bærekraftig perspektiv. Opplevelsene i Nordland skapes med basis i de ressursene som er til stede, naturen og kulturen».

– Øksnes Vestbygd tilbyr et spektakulært innblikk i kystkulturen og arven som gjør at vi lever her i Vesterålen, og som i tillegg er grunnlaget for at flere satser på reiselivsnæringen i Øksnes kommune. Øksnes Vestbygd er et av satsningsområdene for nettopp reiselivet i regionen.


Samferdselssjefen i Nordland:

– Vil bli høring om Skjerfjord-nedlegging

Fylkesrådet i Nordland vurderer nedlegging av Skjerfjorden som anløpssted på lokalruta i Øksnes Vestbygd, men samferdselssjefen forsikrer om at det vil bli gjennomført en høringsrunde.

 

– Stabilitet

Reiselivssjefen sier videre at det er viktig å opprettholde tilbudet for å få stabilitet.

– Vi har over flere år bygd opp Øksnes Vestbygd som et av de mest spektakulære områdene vi har innen kystkultur og naturbasert reiseliv. Markedsføring har blitt gjort over tid for å gjøre ruten kjent, samt at reiselivsnæringen har jobbet for å etablere gode tilbud til besøkende. Når vi i dag begynner å se frukten av dette arbeidet, er det viktig at samferdselstilbudene ikke svikter. Det vil få katastrofale følger for de som har jobbet for å bygge opp sine tilbud.

Bønn

Berthinussen kommer til sist med en konkluderende bønn om at tilbudet ikke legges ned.

– Vesterålen reiseliv ber fylkestinget om å se på helheten rundt rutetilbudet, hvilke satsninger som gjøres i Vesterålen med økt turisme hele året og tar hensyn til de konsekvensene det vil ha for de som jobber med reiseliv og de som nå ønsker å satse hele året, dersom fylkeskommunen reduserer tilbudet i Øksnes Vestbygd.