Kjørte av veien med 2,39 i promille – må i fengsel

En utenlandsk statsborger er dømt til fengsel og bot for fyllekjøring.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Øksnes

Mannen var ikke til stede i rettsaken i Vesterålen tingrett, men retten besluttet å gjennomføre den i tiltaltes fravær.

Mannen, som er utenlandsk statsborger sto tiltalt for brudd på vegtrafikkloven etter at han 29. mars i år kjørte av veien ved Bardholmen i Øksnes.

Det ble foretatt blodprøve én time og førtifem minutter etter ulykken, og da hadde mannen en promillekonsentrasjon i blodet på 2,39.

Seks halvlitere

Bevisførselen i saken viste at mannen hadde kjørt i ruspåvirket tilstand uten førerkort.

Hendelsesforløpet, slik vitner forklarte det, var at tiltalte hadde kjørt til Myre, kjøpt øl og drukket de under et stopp mellom Myre og bostedet. Totalt skal tiltalte ha drukket seks halvlitere med øl.

Det var etter dette ulykken inntraff ved Bardholmen. Tiltalte hadde mistet kontroll over bilen i en sving og havnet i grøfta. Tiltalte fikk lettere personskader i uhellet.

Dommen

Mannen ble dømt til ubetinget fengsel i 28 dager og en bot på 8.000 kroner, alternativt fengsel i ytterligere 15 dager.

Mannen får heller ikke ta førerkort igjen på tre år.

Dommen blir postforkynnet til den dømte. Mannen bor ikke i Norge på nåværende tidspunkt.