Diskusjon om tildelingsmodell i øksnesskolen:

– Får valget mellom Japp og Snickers, men kanskje er Stratos det beste

Formannskapet i Øksnes vedtok tirsdag at administrasjonen fritt får velge den modellen de mener er mest hensiktsmessig å bruke for tildeling av ressurser til skolene. – Vi har bedt om at det ses på to modeller, men kanskje er det mest hensiktsmessig å bruke en annen. De får valget mellom Japp og Snickers, men kanskje er Statos som er det beste, sa Høyres Vårin Lassesen.
Øksnes

Formannskapet i Øksnes er samlet tirsdag med en lang saksliste og flere krevende saker på bordet. Blant annet skal de ta stilling til skolestruktur og tildelingsmodell til skolene. Begge kommer opp nå som følge av en krevende økonomisk situasjon, hvor det allerede til neste år må spares flere millioner kroner.

Første sak ut var valg av modell for tildeling av ressurser til skolene. Rådmannens forslag er å videreføre den såkalte Vestvågøymodellen som tildelingsmodell i øksnesskolen, hvor ressursene følger elevene, mens hovedutvalg skole og kultur vil gå tilbake til rammetimetallsmodellen som man hadde tidligere, hvor penger tildeles etter timer og klasser. De ulike modellene vil gi ulike muligheter til innsparing.

Ifølge kommunalsjefen vanskelig å si noe om hvor stort innsparingspotensialet er, fordi det uansett modell må gjøres pedagogiske vurderinger, men med en rammetimetallsmodell kan man i større grad spare penger ved å fylle opp klasser og redusere antall lærere.


Hovedutvalg for skole og kultur:

Vil legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg og bygge ny barneskole på Myre

Hovedutvalg for skole og kultur i Øksnes skrotet rådmannens forslag til vedtak i to skolesaker, gikk inn for nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg, videreføring av Strengelvåg skole og igangsettelse av arbeid med ny skole på Myre.

 

Vanskelig å gi konkrete svar

Budskapet fra rådmann og kommunalsjef, til politikere som har stilt mange spørsmål og gjerne vil ha konkrete svar, er at det vanskelig lar seg gjøre.

– Det er så mye skjønn innblandet i hvor mye ressurser man trenger i skolen, sa rådmann Elise Gustavsen.

– Dette er komplisert, derfor kan vi ikke gi klare svar. Jeg har vanskelig for å garantere at vi sparer så mye med en omlegging. Det kan være ting som utløser deling av klasser, som er tilfellet ved to av klassene på Myre i dag, sa kommunalsjef skole og kultur Lill Sørensen.

Sørensen orienterte, og gjorde et forsøk på å forklare forskjellene på de to modellene.

– Jeg synes disse modellene kompliserer bildet, og føler at fokuset vårt blir feil. Det er uvesentlig for meg hva modellene heter, det som er viktig er at vi har en fleksibilitet som gjør at vi kan gjøre tilpasninger fortløpende basert på faglige vurderinger. Nå bruker rådmannen masse tid på å forklare oss modeller, vi må heller løfte debatten og stole på at administrasjonen gjør de tilpasninger som kreves underveis. Vi må heller si noe om hva som skal være grunnsteinen i øksnesskolen, sa Høyres Vårin Lassesen.

– En viss forståelse får vi for disse modellene, men jeg føler at dette er noe fagfolk må vurdere og vi må stole på at de gjør det på en god måte, sa ØTLs Jørn Martinussen.


Skal kutte millioner i Øksnes:

Vurderer innsparing med større klasser og færre lærere

Kommunestyret i Øksnes har bedt rådmannen se på muligheter for innsparing ved å endre modell for tildeling av ressurser til skolene.

 

Japp og Snickers

KrFs Tore Christiansen var enig, og ville gå bort fra at politikerne skal bestemme hvilken modell administrasjonen skal bruke når de tildeler ressurser til skolene. 

– Vi har to modeller som gir ulike utslag, den ene gir innsparing, med den andre blir det dyrere. Det er vanskelig for oss og for folk å skjønne hvorfor. Nå risikerer vi at vi velger en modell ut fra hvilken skolestruktur vi ønsker, og ikke for hva som gir rettferdig tildeling til elevene, sa KRFs Tore Christiansen.

– Vi har bedt om at det ses på to modeller, men kanskje er det mest hensiktsmessig å bruke en annen. De får valget mellom Japp og Snickers, men kanskje er Stratos som er det beste, sa Lassesen.

Skroter modellene

– Vi må hente inn ganske mye penger allerede til neste år. Det gir hodebry. Jeg har jobbet mye med meg selv i hva jeg kjenner er rett, og har snakket med mange andre kommuner. Vi har ikke partibehandlet det, men etter debatten i dag kjenner jeg på at det vil være mer rett at vi tildeler et beløp til skoleformål, så får administrasjonen være kreative og løse det innenfor de rammene de får, sa Karianne Bråthen (Ap).

Etter forslag fra KrFs Tore Christiansen ble følgende vedtatt:

Kommunestyret vedtar å oppheve tidligere vedtak som låser administrasjonen å bruke en bestemt modell for beregning av ressursfordeling mellom skoler. Kommunestyret vedtar rammer for sektoren skole, barnehage og kultur, og vil ikke pålegge administrasjonen å benytte en bestemt modell for beregning av fordelingen mellom skolene.

Høyre og Ap ønsket også å si noe om innsparing, som rådmannen mener er maksimalt 1,2 millioner kroner ved bruk av eksisterende modell. Denne innsparingen ble vedtatt og lagt ved i et tilleggsforslag fra de to posisjonspartiene.