Bevilger ekstra til veivedlikehold:

– Brøytemannskap har meldt at de ikke kan utføre brøyting på veien med dagens standard

Kommunestyret i Øksnes bevilget tirsdag 200.000 kroner ekstra til sommervedlikehold av kommunale veier i 2017.

Slik så Nyksundveien ut i september. Nå er det bevilget penger til å reparere det verste. Silje Helene Nilsen 

Øksnes

I en budsjettregulering og en drøftingssak om veisituasjonen i Øksnes ble det i tirsdagens kommunestyremøte diskutert bevilgning av ekstra midler til veivedlikehold.

I en orientering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen inneværende år, gikk det fram at kommunen i august lå an til et merforbruk i 2017 på totalt 3,8 millioner kroner, hovedsaklig på grunn av overskridelser i miljøtjenesten og hjemmetjenesten.

– Vi har også hatt en utfordring på teknisk enhet og på eiendomssida, men vi fikk en økt skatteinngang som har pyntet litt på resultatet. Vi har fortsatt en utfordring på 1-1,5 millioner kroner som vi ikke ser hvordan vi skal løse akkurat nå, men vi jobber i samtlige enheter med å begrense utgiftstrykket, sa rådmann Elise Gustavsen. 

Prioriterer Nyksundveien

Kommunen har i høst mottatt én million kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til ressurskrevende helse- og sosialtjenester, og kommunale midler som allerede var satt av til dette ble av rådmannen foreslått omdisponert til blant annet veivedlikehold. Kommunestyret var enig, og vedtok å bruke 200.000 kroner på å ruste opp veier før vinteren setter inn.

Driftsavdelingen i kommunen har utarbeidet forslag til hvor pengene skal brukes.

– Driftsavdelingen mener vi må prioritere å gjøre våre verste veier klar for vintervedlikehold. Topp prioritet har Nyksundveien. Selskapet som driver brøyting av Nyksundveien har meldt at med dagens standard kan de ikke utføre brøyting i vinter. Turisttrafikken i sommer har vært stor, og har bidratt til at vi har ekstra skader på denne veien i år, sa kommunalsjef teknisk Janne Kankaala.

– Oppgrusing og lapping av andre kommunale veier, samt kanting av Melrabbveien, Oppmyrveien og Slettaveien er to andre tiltak som vil bli prioritert. Kanting av grusvei er særdeles viktig for at vann skal kunne renne ut av veiene, og gjør at vi unngår at vedlikeholdskostnadene blir høyere enn nødvendig, sa Kankaala.


Veikassa er bunnskrapt

Mange kommunale veier i Øksnes skriker etter vedlikehold, men kommunen har ikke mer veipenger igjen.

 

Luksus

Han mente også at kommunen bør få på plass en hovedplan for vei.

– Driftsavdelingen vår har kartlagt tilstanden på kommunale veier, men vi har ikke definert vedlikeholdsbehovet eller sagt hvilken standard vi skal ha på hvilke veier. For å unngå debatter om hver enkel veibit, kan det hende at det burde vært utarbeidet en hovedplan for vei, sa kommunalsjefen.

Det ble stilt spørsmål om man skulle bruke av kommunestyrets egen pott til å bevilge mer enn 200.000 kroner til vedlikehold. Det sa SVs Ellen B. Pedersen klart nei til.

– Det blir alltid spesielle diskusjoner når vi snakker om vei i kommunestyret, og det er alltid mannfolk som snakker. Vi snakker nå om penger vi ikke har, og hvordan vi kan putte disse i hull her og der. Det blir for luksuriøst at vi skal lete etter penger til vei som vi ikke har. Vi bør ikke bruke mer penger enn vi nå har bevilget, sa Pedersen.

Det ble det heller ikke gjort.