– Vi må kutte 7,4 millioner kroner på to uker

Administrasjonen i Øksnes kommune har en krevende jobb foran seg de neste ukene for å utabeidet et budsjettforslag i balanse.
Øksnes

Kommunestyret i Øksnes er tirsdag samlet, blant annet for å ta stilling til ny skolestruktur.

I forkant av debatten fikk administrasjonen ordet. Rådmann Elise Gustavsen beskrev en utfordrende situasjon for kommunen. I arbeidet med neste års budsjett har de allerede jobbet fram tiltak som vil redusere drifta med flere millioner kroner, men rådmannen orienterte kommunestyret tirsdag om at mye arbeid gjenstår.

– At skolesaken nå kommer opp henger sammen med den økonomiske situasjonen vår. Vi jobber med budsjett for 2018, og vi håper å kunne legge fram et forslag til et budsjett i balanse tirsdag 7. november. Dette er en stor utfordring, og vi har bare et par uker på oss. Vedtakene som gjøres i dag blir svært viktig for det videre arbeidet. Etter at forslag til statsbudsjett ble lagt fram er det klart at Øksnes får en lavere overføring fra staten enn forventet og arbeidssituasjonen per i dag er at 7,4 millioner kroner må bort fra dagens drift. Dette innebærer drastiske kutt, sa Gustavsen.

– Vi har ikke reserver å ta av. Vi må ned på drifta og vi må kutte i tilbudet til øksnesværingene. Dette er en direkte konsekvens av at staten strammer inn overføringer til kommunen, vi merker også at fylkeskommunen har mindre å rutte med. Vi får stadig flere oppgaver å løse ute i kommunene. Vi har blant annet fått 3000 kroner for å overta ansvaret med å vie folk i Øksnes, det er en liten sum for en oppgave som krever mye mer, sa Gustavsen.


Spikeren i kista for Sommarøy skole

Tirsdag vedtok kommunestyret i Øksnes å legge ned Sommarøy skole. Neste høst flyttes elevene til Myre, og kommunen investerer i midlertidige klasseromsmoduler for å få plass til alle elevene ved skolen. Ungdomstrinnet i Alsvåg og Strengelvåg skole består.