Spikeren i kista for Sommarøy skole

Tirsdag vedtok kommunestyret i Øksnes å legge ned Sommarøy skole. Neste høst flyttes elevene til Myre, og kommunen investerer i midlertidige klasseromsmoduler for å få plass til alle elevene ved skolen. Ungdomstrinnet i Alsvåg og Strengelvåg skole består.
Øksnes

Det har nærmest blitt en årlig tradisjon i Øksnes at skolestrukturen kommer opp til debatt. Saken er betent og politikerne har vegret seg for å fatte avgjørelser. Ansatte og foreldre i øksnesskolen har i høst gitt uttrykk for stor frustrasjon over at debatten stadig kommer opp, noe også kommunestyret erkjente da de møttes tirsdag.

Skoledebatten skulle i utgangspunktet ikke opp før en oppvekstmelding lå klar, men på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen, ba kommunestyret i juni om å få opp saken opp før budsjettbehandlingen. Tirsdagens debatt ble innledet med at rådmann Elise Gustavsen informerte om at administrasjonen på to uker må ta ned drifta med 7,4 millioner kroner for å kunne legge fram et forslag til budsjett for 2018 i balanse, og at tirsdagens vedtak derfor blir viktig.


– Vi må kutte 7,4 millioner kroner på to uker

Administrasjonen i Øksnes kommune har en krevende jobb foran seg de neste ukene for å utabeidet et budsjettforslag i balanse.

 

Storskole på Myre

ØTLs Geir Rognan gikk på talerstolen i møtet og ga klart uttrykk for at det var på høy tid å ta grep i skolestrukturen, og antydet at partiet ser for seg en storskole på Myre i fremtida. De foreslo nedlegging av Sommarøy skole, nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg og igangsetting av prosjektering av en ny skole på Myre som også er rustet for å ta imot elevene fra Strengelvåg.

– Jeg tror denne debatten har foregått i de tre siste kommunestyreperiodene. Det har vært en utmattende prosess, en ørkenvandring uten sidestykke. Vi utsetter avgjørelser i påvente av analyser og meldinger. Jeg mener tida er overmoden for å gjøre noen grep selv uten denne oppvekstmeldinga, sa Rognan og fortsatte:

– Vi er for pokker nødt til å ta ansvar. For oss er det viktig at ungene får et større miljø, hvor det er lettere å finne seg venner i ungdomstida. Vi har en ny skole på Myre som er dimensjonert for alle ungdomsskoleelever i kommunen, som kan gå rett inn uten at det utløser behov for mer pedagogisk personale. Vi har pålitelig kunnskap om dette fra Myre skole, selv om vår skolesjef vakler litt i dette spørsmålet, sa Rognan.


Kommunestyret i Øksnes møtes tirsdag – VOL har tatt runden:

Dette mener partiene i Øksnes om skolestrukturen

Det blir i tirsdagens kommunestyremøte i Øksnes trolig flertall for nedlegging av Sommarøy skole. Ungdomstrinnet i Alsvåg ser ut til å overleve høstens skoledebatt.

 

Enighet om Sommarøy

Som VOL skrev mandag, ble det etter at partiene har hatt sine medlemsmøter, klart at det er et flertall for å slå sammen skolekretsene Myre og Sommarøy. Det er trangt om plassen på Myre, og det har hersket uenighet om det skal investeres i ekstra skolemoduler eller om Sommarøy skole skal være i bruk til skolen på Myre er bygget ut. SV har vært forkjemper for det sistnevnte. 

– Dette er ingen enkel sak. Vi skulle gjerne ventet på oppvekstmeldingen, men vi har store økonomiske hensyn å ta. Vi har valgt å gjøre de grep som vi tenker smerter minst – og det som etter vår oppfatning gir mest igjen økonomisk. Vår oppfating er at Myre skole er en 1-10-skole og vi forutsetter at lokalitetene der ikke deles inn etter en kunstig inndeling som ikke eksisterer, sa Ap-leder Yngve Hansen. 

Arbeiderpartiet gikk for det samme som i formannskapet, med nedlegging av Sommarøy fra neste skoleår og investering i moduler for å få plass til alle på Myre. I et tilleggsforslag ba de også om at oppvekstmeldingen blir tatt opp som en drøftingssak i desembermøtet, hvor politikerne skal presisere innholdet i meldingen. Etter debatten var det til slutt Aps forslag som fikk flertall og ble vedtatt.

Kun ØTL støttet nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg. Ingen partier foreslo nedlegging av Strengelvåg skole.

– Skjemmes

Theodor Lind kom midtveis i debatten med en tordentale til kommunestyret.

– Æ skjæmmes! Æ skjemmes som politiker, overfor elever, lærere og den politiske interessen i kommunen, over at vi kan holde på slik år etter år og trøtte ut både oss og andre, uten å være villig til å ta konkrete standpunkt. Nå venter vi igjen på oppvekstmeldingen, mens ingen har sagt hva denne skal innholde, sa Lind.

Høyres Vårin Lassesen sa at det er på høy tid at politikerne i Øksnes tar en prat om framtida.

– Det er trist at vi står her i dag og må ta disse valgene kun basert på økonomi. Vi må begynne å løfte blikket. Vi må gjøre noen strategiske valg, hvor vi ser frem i tid – på hva vi vil at Øksnes skal være om fem og ti år. Vi må bestemme oss for noen strukturer, slik at vi unngår å komme i situasjoner hvor det kun er det økonomiske som driver oss, sa hun og la til:

– Vi verner ikke ungdomstrinnet i Alsvåg, men velger å vente på oppvekstmeldingen, sa Lassesen.

– Bare blåbær

Sp og Frp la fram et felles forslag om at saken ble utsatt i påvente av oppvekstmeldingen.

– Jeg har vært med lenge i politikken, og har også vært med på å legge ned skoler, men jeg har aldri vært med på å legge ned skoler kun på bakgrunn av økonomiske besparelser, sa Sps Per Ole Larsen.

Partifelle John Danielsen mente den økonomiske utfordringen kommunen står overfor ikke er så ille som den fremstilles, og at man har opplevd verre før - særlig i perioden etter Myregruppens konkurs.

– All innsparing kan være vanskelig, men dette er bare blåbær i forhold til de utfordringene vi hadde i perioden 2003-2011, sa Danielsen og foreslo å utsette saken.

For det fikk han replikker fra flere som mente situasjonene ikke var sammenlignbare.

SV gikk inn for sammenslåing av Myre og Sommarøy, men med bruk av begge bygg til en permanent løsning er på plass på Myre, med plass til alle.

– For vår del er det å satse på barn og unge et av våre viktigste anliggende. Når det er så stor usikkerhet knyttet til endringer, som trafikkforhold og bygg, så kan vi ikke støtte Aps forslag om å overføre elever fra Sommarøy til Myre. Vi ønsker å slå sammen skolekretsene, men ikke overføre elevene allerede fra neste år. I tillegg er det usikkerhet knyttet til økte barnetall i årene som kommer. Vi får flere unger i Øksnes, og det gjør at fremtiden kan bringe noe annet, sa SVs Ellen B. Pedersen.

Det ble foretatt en positiv avstemning, og de to forslagene som fikk flest stemmer sto igjen til slutt. Det var Sps forslag om utsettelse og Aps forslag om nedlegging av Sommarøy skole. Sistnevnte gikk til slutt igjennom mot syv stemmer fra Sp og Frp.

Dette ble vedtatt:

1. Myre og Sommarøy etableres som en felles skolekrets fra skoleåret 2018/2019. Innsparing drift 750 000,-.

2. Myre skole tilpasses til å ta imot økt elevtall. Investeringsbehov per ny modulløsning 900 000,-. Driftsutgifter per ny modulløsning 550 000,-.

3. Voksenopplæring, Flyktningtjenesten og Kulturskolen lokaliseres på Sommarøy skole. Investeringsbehov 360 000,-. Innsparing drift 500 000,-.

4. Saken om oppvekstmelding settes opp som drøftingssak i kommunestyremøtet desember 2017, hvor innholdet i meldingen i større grad konkretiseres.