Oppgraderer Sommarøy produksjonslag:

Investerer i kai, utstyr, egnesentral og hybler

Hvitfiskaktøren Sommarøy produksjonslag i Øksnes skal ruste opp kai og bygningsmasse. – Anlegget begynner å bli gammelt, og vi er nødt til å gjøre oppgraderinger, sier Knut Roald Holmøy.
Øksnes

VOL skrev i forrige uke at Sommarøy produksjonslag har søkt om å få bygge ny kai ved anlegget sitt i Myre havn. Det er ikke de eneste planene som jobbes med. Anlegget skal nå rustes for fremtida.