Nedleggelsen av Sommarøy skole:

Er allerede i gang med å forberede overflytting av elevene

– Elevene skal trygges, og ingen med fast ansettelse mister jobben, sier kommunalsjefen om nedleggingen av Sommarøy skole.
Øksnes

For to uker siden vedtok kommunestyret i Øksnes å overføre elevene ved Sommarøy skole til skolen på Myre. Det allerede fra neste skoleår.

I etterkant av vedtaket har ØTLs Jørn Martinussen henvendt seg til kommunen med anmodning om at elevenes må tas godt hånd om.

– Det er grunn til å anta at barna ved Sommarøy skole føler en utrygghet knyttet til det vedtaket som kommunestyret gjorde i siste møte om overflytting av barnetrinnet til Myre. Jeg vil anmode om at ordfører og skoleansvarlig for øvrig tar et initiativ til et møte der barna får god informasjon om den påfølgende prosess, og der det settes av god tid til å svare på de spørsmålene spesielt elevene måtte ha, skrev han i et brev til administrasjonen.


Spikeren i kista for Sommarøy skole

Tirsdag vedtok kommunestyret i Øksnes å legge ned Sommarøy skole. Neste høst flyttes elevene til Myre, og kommunen investerer i midlertidige klasseromsmoduler for å få plass til alle elevene ved skolen. Ungdomstrinnet i Alsvåg og Strengelvåg skole består.


Konstituert kommunalsjef for skole og barnehage, Lill Sørensen, orienterte tirsdag formannskapet om at dette arbeidet er godt i gang.

– Vi har hatt møte med personalet ved skolen, og snakket om oppgaver og roller i den videre prosessen. De som skal følge opp elevene, er de som kjenner dem best, nemlig lærerne i samarbeid med enhetsleder, sa Sørensen.

Rektorene ved Sommarøy og Myre skoler skal ifølge kommunalsjefen samarbeide fremover om hvordan elever, ansatte og foreldre skal ivaretas og trygges i flytteprosessen.

– Vi har også hatt møte med Myre skole og gått gjennom behovet for personalressurser, og vi prøver å planlegge neste skoleår så godt vi kan med det vi vet nå. Det som er tydelig er at alle med fast ansettelse på Myre og Sommarøy vil ha en jobb ved skolen på Myre til neste år, om de ønsker det. Det ser ut som om assistenter også får det. Dette er fortsatt litt usikkert, fordi vi ikke har sikre elevtall før utpå våren. Det jobbes også med å hente inn ekstern hjelp i den videre prosessen fra bedriftshelsetjenesten, sa hun.

Det er også planlagt møter med kommunens eiendomsavdeling for å komme i gang med det som må gjøres bygningsmessig.

– Jeg tenker at prosessen er veldig ok, og det jobbes allerede for at overgangen skal bli best mulig for elevene, sa kommunalsjefen.