Øksnes bedt om å bosette 10 med flyktningbakgrunn neste år

Totalt skal det bare bosettes 4000 personer med flyktningbakgrunn i Norge til neste år.
Øksnes

I 2015 vedtok kommunestyret i Øksnes et prinsippvedtak om at kommunen skulle bosette 15 personer med flyktningbakgrunn i året, ekskludert familiegjenforeninger. Siden har behovet vært nedjustert, og i fjor ble det etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vedtatt at kommunen skulle bosette 10.

For neste år har direktoratet bedt halvparten av norske kommuner om å bosette totalt 4000 flyktninger, mot 12.522 i år. Årsaken til nedgangen er ifølge IMDi at færre søker asyl i Norge.

I Nordland har bare 15 kommuner blitt bedt om å bosette personer med flyktningbakgrunn. Blant dem er Sortland, Andøy, Øksnes og Hadsel.

Ifølge IMDi er det i hovedsak kommuner med minst 5000 innbyggere som er anmodet, og de er valgt ut med kriterier som innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid.

Som VOL har skrevet tidligere har Sortland for 2018 blitt anmodet om å bosette 20, Andøy 15, noe begge kommunene har sagt ja til. Øksnes er også i år bedt om å bosette 10 og Hadsel 20.