Ytterstad om grunnlaget for Klo-dispensasjonen:

– En fornærmelse mot naboen

Fiskeriminister Per Sandbergs Gunnar Klo-dispensasjon diskuteres på torsdagens årsmøte i Fiskebåt Nord.

Styreleder i Fiskebåt Nord, Marius Ytterstad fra Lødingen, under torsdagens årsmøte.  Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt

Øksnes

Fiskebåt Nord, som organiserer havfiskefartøy i Nord-Norge, har sitt årsmøte i Tromsø i dag. Til stede er en topptung forsamling som inkluderer fiskeriministeren og flere stortingsrepresentanter. Politikerne skal i dag møtes til debatt om hva som bør gjøres for å øke verdiskapningen av fiskeriressursene i nord, og det er ikke usannsynlig at den mye omtalte Gunnar Klo-dispensasjonen blir en del av debatten.

Allerede i åpningstalen kom styreleder i organisasjonen, Marius Ytterstad fra Lødingen, inn på saken.

– Fornærmelse

Fiskerorganisasjonene, inkludert Fiskebåt, har vært sterke motstandere av at Gunnar Klo AS fra Myre har fått dispensasjon fra deltakerloven for å sikre seg aksjemajoriteten i en kystfiskebåt – noe som er forbeholdt fiskere.

Fiskebåt mener dispensasjonsadgangen kun er ment for havfiskefartøy og ikke kystfiskefartøy, og har klaget vedtaket inn til departementet. De har også stilt spørsmål ved grunnlaget for dispensasjonen, hvor det er lagt vekt på at leveransene fra fartøyet er svært viktig for øksnesbedriften, og at konkurrentene til Gunnar Klo AS er fiskerieid og har tilgang på eget råstoff.

Fiskebåt har i sin klage gitt uttrykk for at de ikke har tro på at en båt på 15 meter kan gi et avgjørende bidrag til råstofftilførselen i regionen. Ytterstad kom ifølge Fiskeribladet inn på saken i sin tale til årsmøtet torsdag.

– Vi ser at industriaktører gis lov til å eie fiskefartøy med den argumentasjonen at råstoffgrunnlaget er svakt. Man må da i all ærlighet spørre seg selv hvorfor naboen på Myre greier å tilegne seg så mye råstoff. Hvis årsaken til deres suksess hevdes å være tilgang til råstoff fra egne fartøy, så bør dette betraktes som en fornærmelse, sa Ytterstad ifølge Fiskeribladet.


Gunnar Klo om «Morgenstjerne»-kjøp:

– Ikke mer enn rett og riktig at vi tar tak

Fiskekjøper Gunnar Klo mener de sikrer at fiskeskøyta «Morgenstjerne» forblir i kommunen og regionen ved sitt kjøp. Konkurransesituasjonen nå er i favør fiskerne, mener Klo.

 

– Feilaktig bilde av havfiskeflåten

Han kom i sitt innlegg også med et klart stikk til det Kystopprøret. Han mener det i fiskeridebatten skapes et røverbilde av havfiskeflåten i nord, som ikke er korrekt. Det skriver Fiskebåt på sine hjemmesider.

– Jeg har et sterkt ønske om at debattene skal basere seg på riktig faktagrunnlag. Et eksempel på feilaktig framstilling, er at næringen har frarøvet kysten tilgang på fiskeressursene. Hvor mange som ansettes i styrhuset, på dekk, i produksjonen, i maskinrommet, på rederikontorene, og ikke for å glemme alle som rekrutteres i leverandørindustrien og all tilknyttet næring, virker å være av mindre betydning, sa Ytterstad ifølge fiskebat.no. 

På møtet ble det også lagt frem en fersk rapport om fiskeflåtens ringvirkninger i Troms, laget av Nofima på oppdrag fra Næringsforeningen i Tromsøregionen. Den viser at nærmere 2000 personer i nabofylket har sin arbeidsplass på et fiskefartøy. I tillegg er 800 ansatt i arbeid i foredlingsindustrien i fylket, og i overkant av 100 i annen type aktivitet direkte tilknyttet næringen.

– Havfiskeflåten skaper mange arbeidsplasser i nord. Det er ikke slik at all rekruttering til fiskerinæringen må vurderes ut fra hvor mange som etablerer seg med egen båt og driftsmidler, og ikke hvor mange som faktisk sysselsettes, sa Ytterstad ifølge fiskebat.no til årsmøtet.