Jørn Martinussen trekker seg ut av ØTL:

– Syn og håndtering i enkeltsaker grunnleggende forskjellig fra mitt

Jørn Martinussen har trukket seg fra Øksnes Tverrpolitiske liste.

Ordfører Jørn Martinussen foran Øksnes rådhus.  Foto: Gaute Bergsli

Øksnes

– Styret i Øksnes Tverrpolitiske liste har blitt underrettet om at jeg melder meg ut at partiet.

Dette melder politikerveteranen i ei pressemelding.

– Når holdningen til noen viktige saker - og synet på håndteringen av endel andre saker er grunnleggende forskjellig, har jeg funnet det riktig å melde meg ut av partiet.

Uavhengig

Han vil samtidig gi honnør til den jobben som er gjort.

– Vi har samarbeidet godt i ØTL til beste for innbyggerne i Øksnes kommune, og de tillitsvalgte som har stått på til beste for lokalsamfunnet skal ha stor honnør for sitt arbeid. Jeg har gode relasjoner til alle medlemmene som selvfølgelig vil vedvare uavhengig av mitt valg.

Han vil nå fortsette å møte i folkevalgte organ som fristilt.

– Et parti som har stått meg nær

Da VOL ringer for en nærmere kommentar, vil Martiunussen ikke uttale seg noe utover pressemeldingen.

– ØTL er et parti som har stått meg nær gjennom mange år. Jeg har mange gode venner i partiet og har mange gode minner. På det meste var vi ni medlemmer i kommunestyret og vi har utrettet mye i Øksnes, sier han.

– Om jeg spør det om å utdype litt om hvilke saker som har gjort at du har tatt dette valget, hva sier du da?

– Jeg vil ikke gå inn på det. Jeg lar det være med pressemeldingen. Jeg har et godt forhold til styret og lar det være med det som er sagt, sier han.