Har ikke fått inn flere dispensasjonssøknader

Opposisjonen på Stortinget har rast mot dispensasjonen fra deltakerloven gitt til Gunnar Klo, og hevdet at den uthuler hele lovverket. Men Fiskeridepartementet har foreløpig kun mottatt én søknad.

Fiskeriminister Per Sandberg.  Foto: NTB Scanpix

Øksnes

Det vakte oppsikt at fiskeforedlingsbedriften Gunnar Klo AS på Myre, tidligere i vinter fikk dispensasjon fra deltakerloven til å erverve fiskefartøyet «Morgenstjerne».