Har klaget på hyttevedtak:

– «Funkishytta» bryter med all tidligere byggeskikk i Nyksund

Nyksund Gårdeierforening har klaget på teknisk utvalgs vedtak om å godkjenne planene om denne fritidsboligen i Nyksund.

Slik ser tegningene av det omsøkte tiltaket ut.   Foto: Ferra Consult

Øksnes

Som VOL har skrevet om flere ganger i høst har konsulenter i Ferra Consult, på vegne av en familie i Harstad, søkt om rammetillatelse og dispensasjon for å få bygge en moderne fritidsbolig i Nyksund.