ØTL snudde i siste liten

Budsjett med eiendomsskatt vedtatt

ØTL snudde i synet på eiendomsskatt for verker og bruk og Ap, KrF og SV på skolenedleggelser. Det medfører et vedtatt budsjett og økonomiplan med innføring av eiendomsskatt for bedrifter i Øksnes samt nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg fra 2019.

Gruppeledermøte i Øksnes kommunestyre  Foto: Tommy hansen

Øksnes

Det var i dag igjen duket for budsjettbehandling i Øksnes, etter at forrige ukes forsøk endte opp uten budsjett med flertall.


Budsjettfloken i Øksnes:

– Noen må fire på noe, om vi ikke skal ende i de samme skyttergravene som sist

Det er stor møteaktivitet på bakrommet i øksnespolitikken for å få løst budsjettfloken. Onsdag gjør kommunestyret et nytt forsøk på å komme til enighet om budsjett for 2018 og økonomiplan for de neste fire årene.


Ordfører Karianne B. Bråthen forklarte åpningsvis at etter Kommuneloven har kommunen en plikt til å ha et vedtatt budsjett innen utgangen av året. Videre skal kommunestyret stemme helhetlig over budsjett og økonomiplan.

Eiendomsskatt?

Vårin Lassesen (H) uttalte at det var trist å høre i forrige kommunestyremøte at Øksnes høyre ønsker å legge ned ytterbygdene ved blant annet å foreslå nedleggelse av skoler. Hun mener dette blir det samme som at de som er for eiendomsskatt for næringslivet ønsker å legge ned lokalt næringsliv.

Hun viste blant annet til uttalelser fra Øksnes' største næringsaktør BioMar, som ikke ønsker en slik beskattning velkommen.

Sp la i møtet fram samme forslag til vedtak som i sist møte, der de hverken ønsker innføring av eiendomsskatt for næringslivet eller berøre skolestrukturen nå. Inndekning overlater de i stor grad til administrasjonen å finne.

SVs Ellen B. Pedersen fastslo at partiet stiller seg bak fellesforslaget fra Ap, SV og KrF.

- Jeg håper vi klare å lande et budsjett og kan ta juleferie med god samvittighet. Hadde vi hatt fire møter i desember for å lande et budsjett, tipper jeg at vi hadde brukt alle disse. Vi bruker alt for lang tid på å behandle saker og vi må slutte å svartmale situasjonen, uttalte hun blant annet under møtet.

Høyres varaordfører Jonny R. Johansen presenterte på vegne av H, FrP og fristilte Jørn Martinussen også samme forslag til vedtak som i sist møte. Her presenterte de et fellesforslag uten innføring av eiendomsskatt men med endringer i skolestruktur.

Fristilte Jørn Martinussen påpekte at det er stor uenighet blant politikerne i Øksnes, da særlig med tanke på eiendomsskatt og skolenedleggelser. Han er av den oppfatning at eiendomsskatt ikke tar kommunen videre i positiv retning, heller tvert imot.

- Men klare skillelinjer i politikken kan være bra, da vi synliggjør forskjellene på partiene, mente Martinussen.

ØTL snudde

Geir Rognan (ØTL) fortalte at partiet etter en helhetsvurdering har snudd i saken om eiendomsskatt for verker og bruk, og nå støtter posisjonens forslag til budsjett.

ØTLs Geir Rognan  Foto: Tommy Hansen

 

Tore Christiansen (KrF) påpekte at det i dag kun er fiskerikommunen Træna som i Nordland ikke har innført eiendomsskatt. Dette mente han viser at det for en fiskerikommune som Øksnes ikke er det samme som kroken på døren ved en innføring av den omtalte beskattningen. Han mente at posisjonen, nå med ØTL på laget, presenterer et forsvarlig budsjett og økonomiplan.

Legger ned trinn

Et av vedtakene som gikk gjennom, var nedleggelsen av ungdomstrinnet vet Alsvåg skole og samling av ungdomstrinnene ved Myre skole.

Ap uttalte til VOL at det ikke skulle røres skolestruktur i en budsjettdebatt så sent som fredag i forrige uke, men i dag gikk det likevel gjennom.


Mangler inndekning

Ett av posisjonens forslag til budsjett og økonomiplan var å framskynde riving av aulabygget på Myre til 2018 og bruke to millioner kroner på dette, samt å sette av 2,5 millioner året etter til samme formål. Rådmannen minte på at et budsjett må vedtas i balanse og informerte at framskyndingen vil tilføre kapitalkostnader på 280.000 kroner i 2018. Dette måtte med andre ord finnes inndekning for i budsjettet.

Etter denne opplysningen ble det etter et gruppemøte foreslått fra Aps Yngve Hansen at beløpet dekkes ved innsparing knyttet til samling av ungdomsskoleelevene på Myre, med et kutt i rammen til hovedansvar skole kultur og barnehage med kr 280.000.

Under nytt gruppeledermøte på bakrommet, der Vol var tilstede, ble det diskutert grundig hvordan selve avstemningen skulle foregå. Man ønsket ikke å havne i samme situasjon som i forrige uke og ende opp uten et gyldig vedtatt budsjett.

Debatten dreide seg nærmest mer om hvordan voteringen skulle gjennomføres, enn om politikken og innholdet i budsjettforslagene.

Resultatet ble, ikke overraskende, at posisjonens, inklusive ØTL, forslag til budsjett og økonomiplan ble vedtatt mot stemmene til H, Sp, Frp og Jørn Martinussen.


Vedtatt budsjett innebærer blant annet:

  • Innføring av eiendomsskatt på verker og bruk
  • Ett samlet ungdomstrinn på Myre fra 2019
  • Dagsenterplasser i Øksnes Vekst videreføres
  • Sommerjobb for ungdom prioriteres ved neste budsjettregulering
  • Administrasjonen tilstreber å opprettholde stillingen innen psykisk helse og rus

I tillegg ble en rekke verbalforslag også vedtatt.