Disse vil bygge brannstasjon i Øksnes

Myre trelast og Sortland Entreprenør er de to aktørene som ønsker å bygge brannstasjon i Øksnes. Også denne gangen er anbudene høyere enn det kommunen ønsket å gi.

Myre trelast er et av firmaene som vil bygge brannstasjon i Øksnes.  Foto: Johnny Myhr-Hansen

Øksnes

Øksnes kommune offentliggjorde i dag åpningsprotokollen for brannstasjonanbudet. I den kommer det fram hvilke entreprenører som har lagt inn anbud, og hva det lyder på.

Åpningsprotokollen er håndskrevet, og viser de to tilbudene som har kommet inn: ett fra Sortland Entreprenør, pålydende rundt 23,5 millioner kroner - med moms, blir det ca. 29,4 millioner. Den andre aktøren er Myre trelast. Deres anbud er drøyt en million kroner billigere, på 22,5 millioner uten moms, ca. 28,2 inkludert moms.

Dette er den andre anbudsrunden. I første anbudsrunde hadde kommunestyret i utgangspunktet satt av 13 millioner kroner, men de innså at det var vanskelig, da anbudene lå på fra det dobbelte og oppover. De gikk dermed til ny anbudsrunde, nå med 25 millioner som utgangspunkt.

Begge anbudene som er aktuelle nå, er på nærmere 30 millioner - men kommer på under 25 før du regner inn momsen.