Fiskeri-optimisme inn i 2018

Med en nedgang i torskekvotene i 2018, håper mange fiskere på bedre betalt for fangstene. En historisk lav kronekurs bidrar til optimisme blant fiskere og landindustri.

Det forventes stor aktivitet både på sjø og land for fiskerinæringa også i 2018. 

Øksnes

Vol tok på tampen av året en kjapp spørrerunde blant fiskere og landindustri i Øksnes for å sjekke magefølelsen foran det kommende året.

Torskekvotene for 2018 er satt noe lavere enn for inneværende år. Likevel kan norske fiskere fangste over 350.000 tonn torsk neste år, over 200.000 tonn hyse, 170.000 tonn sei og 27.000 tonn blåkveite.

3 uker sen skrei

En av de mange aktive yrkesfiskerne i Øksnes er Stein Ronny Vornes med sitt fartøy M/S Vornesværing. Nylig kom båten tilbake fra høstfiske på finnmarka, og Vornes kan berette om et litt sent innsig av torsk. Skreifisket er nært forestående, og det er mange fiskerisamfunn i Vesterålen som følger godt med på skreiens vandring.

– Mannskapet som kom hjem fra finnmarka kunne berette om et litt senere innsig av skrei enn hva tilfellet var inneværende vintersesong. Om lag tre uker etter årets innsig var tilbakemeldingene fra Finnmark, sier Vornes.

Han ser likevel fram til at skreien skal gjøre sitt inntog for fullt i Vesterålen.

– Vi har null stress i kroppen. Skreien kommer når den kommer - år etter år, fastslår han muntert.

Lavere kvote merkes

En annen yrkesfisker med adresse Øksnes er Harald Bye som fisker med tradisjonell linedrift. Inneværende år hadde han en torskekvote i lukket gruppe på 78 tonn. Til neste år får han 60 tonn torsk å forholde seg til.

– 16 tonn mindre enn i fjor vil nok helt sikkert merkes. Men jeg hører signaler om at prisen på fin torsk skal opp, så alt i alt tror jeg på en flott sesong, forklarer Bye.

Ved årets begynnelse rigger han seg klar til å fiske i all hovedsak sei og hyse i påvente av skreiens inntog. Han er en evig optimist, forteller han.

– Jeg oppsummerer vel egentlig alle sesongene i etterkant med at det gikk bra, tross alt, sier han og ler.

Gunstig lav krone

Skipper Stein Ronny Vornes forteller at han den senere tid under fisket i Finnmark, opplevde til dels gode priser på prima torsk. Besteprisen han fikk var 17,20 for rund fisk, noe han var brukbart fornøyd med.

– Det er absolutt en brukbar prissetting. Med lavere kvoter framover vil prisen justere seg deretter i positiv retning. Og med historisk lav kronekurs hjelper det godt på eksporten av fisk til utlandet, fastslår han.

Vornes håper at både kronekurs og markedene vil holde seg noenlunde stabile i 2018.

– Det blir nok et godt 2018-år, rent fiskerimessig, er spådommen hans.

Skipper Stein Ronny Vornes 

 

Håper på godt seifiske først

Det er ikke bare fiskere i Øksnes som er spente optimister foran et nytt år. Landindustrien merker også godt svingningene i kvoter og kronekurs. Fra Gunnar Klos avdeling på Stø melder sjefen Leif Godvik at den minste fremmedflåten allerede har meldt sin ankomst.

– Joda, det er flere av den minste flåten som sier de er på tur nordover til Øksnes og Stø. Like over nyttår vil vi nok være i full sving her, men da håpoer jeg på et godt seifiske i starten, før skreifisket tar til for fullt igjen, forklarer Godvik.

Krona skal opp

Sjefen på Stø sier fiskerinæringa de siste par årene har nydt godt av den lave kronekursen målt mot euro og dollar, og at mange nok har hentet størstedelen av sine overskudd fra nettopp forskjeller i valutaen. Likevel mener han næringa har tatt inn over seg at kronekursen nok skal noe opp i året framfor oss.

– Næringa er nødt til å legge inn i kalkylene at den lave kronekursen vi ser i dag nok ikke kan vare ved, hevder han.

Ut over en liten nedgang i torskekvotene registrerer Godvik en økning på 1.000 tonn blåkveite, noe han er meget glad for. Blåkveita har nemlig blitt mer og mer viktig, både for landanlegget på Stø og for fiskerne som leverer der.

Den kjappe spørrerunden i Øksnes sier med andre ord at magefølelsen blant fiskerne er god foran et spennende 2018.