Øksnes Næringsforening:

Utfordrer Bråthen til radiodebatt om eiendomsskatt

Øksnes Næringsforening (ØNF) utfordrer ordfører Karianne Bråthen til radiodebatt om eiendomsskatt i neste uke. 
Øksnes

Store deler av næringslivet i Øksnes stilte i forrige uke seg bak et brev fra ØNF til ordføreren, hvor de gikk hardt ut mot kommunestyrets vedtak fra desember om å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, eller næringseiendom, fra 2018. I dag fikk de svar fra ordføreren selv.


Karianne Bråthen tar til ordet i eiendomsskatt-rabalderet i Øksnes:

– Ikke noe kommunestyret gjør for at vi skal vasse i penger

Det har vært høy temperatur i Øksnes i det siste. Ikke i celcius, men i debatten rundt vedtaket om å innføre eiendomsskatt for verk og bruk og næring i fiskerikommunen. Ordfører Karianne Bråthen tar nå til ordet for å komme utsagn fra blant annet næringslivsforeninga i møte.

 

Nå vil ØNF ta debatten videre på direkten i Radio Øksnes.

– Vi ønsker å få henne på radio for å diskutere dette på direkten. Vi vil invitere en næringslivsaktør som skal debattere mot henne, sier Jan Roger Knudsen, som er leder i ØNF.

Bråthen har ikke fått den formelle invitasjonen til debatten enda.

– Hvorfor ønsker dere denne debatten?

– Det er bedrifter som allerede melder at de legger ned sin virksomhet som resultat av denne eiendomsskatten. Små bedrifter som allerede balanserer på en knivsegg. Vi er redd dette bare er starten.


 

Knudsen mener pengene som potensielt tjenes på eiendomsskatten, kan hentes fra andre steder.

– De kan få de inn på strukturendringer og besparelser andre plasser, sier han.

– Stiller gjerne

Ordfører Karianne Bråthen sier hun gjerne stiller til debatt, men at det er viktig å avklare hva hensikten med debatten er.

– Det bør stadfestes i forkant hva som er hensikten med debatten. Er det en debatt hvor en skal få frem ulike synspunkt, så er det jo ofte slik at politikere fra flere parti møter opp. Om det er slik at næringslivet ønsker svar på spørsmål rundt eiendomsskatten og detaljer, er det beste at noen fra administrasjonen møter, sier hun.

Hun påpeker videre at eiendomsskatt-valget er noe som politikerne har tatt et retningsvalg på.

– Vi har fått signalene fra næringslivet. Det er ikke slik at politikerne ønsker å innføre eiendomsskatt, men vi ser at vi må det for å opprettholde det tjenestetilbudet vi har i dag og møte de utfordringene vi vil få i fremtiden, blant annet med eldrebølgen.

– Matnyttig

Hun konkluderer med om det er, for debattens del, riktig at hun stiller så gjør hun gjerne det. Men at dette altså må avklares slik at debatten blir best mulig.

– Det ville ikke vært matnyttig for lytterne om det ble stilt spørsmål fra næringslivet om detaljer om eiendomsskatten som jeg ikke kunne svare på. Derfor bør det avklares hva temaet og hensikten er før vi eventuelt går i studio, sier ordføreren.