Ville sende henstilling til hovedutvalget om Kjærlighetshaugen

I mandagens kommuenstyremøte i Øksnes ønsket flere å sende en henstilling til teknisk utvalg til deres behandling av spørsmålet om utbygginga på Kjærlighetshaugen skal få starte før ny vei til området står klar.

Tegninger av leilighetsprosjektet ved Kjærlighetshaugen utenfor Myre.   Foto: Arkitekt Aida Pedersen

Øksnes

Da kommunestyret godkjente detaljreguleringsplanen for Kjærlighetshaugen og det omdiskuterte leilighetsprosjektet utenfor Myre sentrum for ett år siden, var det med en forutsetning: At byggestarten ble utsatt til ny adkomstvei til Vornes var ferdigstilt.


Får bygge på Kjærlighetshaugen, men må vente på ny vei:

– Vi skal ikke frede oss til fraflytting

Samtlige partier, bortsett fra SV, stemte tirsdag for å godkjenne den omdiskuterte detaljreguleringen og boligutbyggingen på Kjærlighetshaugen på Myre, med én forutsetning: Byggestart utsettes til ny adkomstvei i området står klar. – Vi skal ikke frede oss til fraflytting, sa Høyres Johnny Rinde Johansen.

 

Som VOL skrev i forrige uke har utbygger søkt om dispensasjon fra rekkefølgekravet for å kunne gå i gang med leilighetsprosjektet på Kjærlighetshaugen i år – selv om veien på langt nær er klar.

– Kommunen har vedtatt hvor veien skal gå, det er fullt fokus på ny veiløsning og saken har en positiv fremgang. Fra vi får godkjenning fra kommunen, vil vi trenge ett års byggetid, så prosjektet vil uansett ikke være ferdig før i 2019, sa utbygger Atle Hansen til VOL om hvorfor søknaden er sendt inn.


– Interessen for prosjektet er stor, sier utbygger:

Vil bygge leiligheter ved Kjærlighetshaugen før ny vei er klar

Kommunestyret i Øksnes godkjente i fjor planene for et nytt leilighetsprosjekt ved Kjærlighetshaugen på Myre, mot at byggestart ble utsatt til ny adkomstvei til Vornes var klar. Nå har utbygger søkt om å få gå i gang, selv om veien ikke er påbegynt.

 

– Bør gå som normalt

Etter det VOL erfarer vil søknaden trolig havne på teknisk utvalgs bord i kommende møte.

Da kommunestyret i Øksnes møttes mandag gikk Frps Ken Ivan Reinholdtsen på talerstolen og ba om at kommunestyret vurderte å sende en henstilling i saken til hovedutvalget.

– Vi har gjort et klart vedtak med tanke på rekkefølgebestemmelser. Jeg vil derfor at vi sender en henstilling til hovedutvalget for å klargjøre hva kommunestyret har vedtatt, sa Reinholdtsen.

Det var ikke ØTLs Theodor Lind enig i.

– Jeg er veldig uenig i forslaget om at kommunestyret skal gripe inn i en sak som enda ikke er tatt opp i teknisk utvalg. Om vi gjør det er det ikke nødvendig for hovedutvalget å behandle saken, for da har kommunestyret allerede bestemt hvordan det skal vurderes. Saken bør gå som nomalt i teknisk utvalg, sa Lind.


Fylkesmannen gir kommunestyret rett i utbyggingssak

Mens rådmannen ville gi klagerne medhold i utbyggingssaken på Kjærlighetshaugen, mener Fylkesmannen at kommunestyret hadde alt sitt på det rene da de gjorde det motsatte.

 

Behov?

KrFs Tore Christiansen tok også ordet før det ble reagert på at man var i ferd med å starte en debatt om en sak som ikke sto på sakslista:

– Jeg spør meg egentlig om hovedutvalgets mulighet til å innvilge en dispensasjon fra noe som kommunestyret har sagt spesifikt i en sak og gitt et veldig tydelig signal om. Da tenker jeg at det er et signal hovedutvalget må følge. Trenger vi da en ekstra henstilling? At hovedutvalget skulle gå imot kommunestyret i en slik sak, det sliter jeg med å forstå, sa Christiansen.

Da det ble votert om å sette saken opp på sakslista for å diskutere behovet for å sende en henstilling til hovedutvalget, falt forslaget da Høyre, Sp og ØTL stemte mot. 

– Jeg forstår hva som blir sagt, men hovedutvalget har et reglement de skal følge og de må få gjøre sitt arbeid, sa John Danielsen (Sp).