Satsninga på kultur i Øksnes:

– Vi har et stykke igjen å gå

Øksnes er langt unna det politisk vedtatte målet om å bruke minst like mye på kultur som snittet av kommunene i Nordland. – Vi har et stykke vei å gå i Øksnes når det kommer til den kommunale kulturinnsatsen, erkjente Theodor Lind (ØTL) i mandagens kommunestyremøte.

Kommunestyret i Øksnes. (Arkivfoto) 

Øksnes

Det siste Hilde Hansen gjorde før hun fratrådte stillinga som kultursjef i Øksnes i fjor høst var å ferdigstille en kulturminneplan, samt kommunedelplan for kultur og fritid for 2017-2021. Førstnevnte skal politikerne behandle dette halvåret, sistnevne ble vedtatt av kommunestyret mandag.

Kommunedelplanen er ment å vise vei, og bidra til å gjøre Øksnes til en enda bedre kulturkommune. Kulturetaten i kommunen har et årlig rammebudsjett på seks millioner. 75 prosent av dette går til å lønne 16 kulturansatte, hvorav kun to av dem har 100 prosent stilling. Politisk har feltet vært nedprioritert, til tross for at det i 2014 ble vedtatt at kulturbudsjettet i Øksnes skal ha samme nivå som gjennomsnittet av kommuner i Nordland. Dette målet har man vært langt fra å nå.


Ribbet kulturenhet fikk kultursjefen til å si opp:

– Ikke mulig å løfte kulturen med 150.000 kroner

En ribbet kulturenhet som ikke kan tenke annet enn drift, er en av årsakene til at Hilde Hansen har sagt opp jobben som kultursjef i Øksnes. Nå oppfordrer hun kommunen til å tenke nytt.

 

Netto driftsutgifter per innbygger i Øksnes til kultur og idrett, inkludert investering i anlegg og drift av bygg, var i 2017 på 1767 kroner. Gjennomsnittet for kommunene i Nordland var 2318 kroner. Ifølge planen har man vært helt avhengig av eksterne midler for å kunne gi et kulturtilbud i kommunen i tråd med lovverket.

Gull av gråstein

På den positive siden trekker planen frem det frivillige Øksnes, med et stort antall lag og foreninger, som bidrar til økt kulturaktivitet.

– Uten disse frivillige lag og foreningers innsats ville øksnessamfunnet framstå som særdeles stusslig og fargeløs, heter det i planen. 

Det er lagt frem forslag til videre stategi, hvor man har tatt inn over seg kommunens trange økonomi. I strategien ligger planlegging av fremtidas bibliotek og nye lokaler for kulturskolen og ungdomsklubb. Andre forslag er å etablere nye tilbud for ungdom som ikke finner seg til rette i organisert idrett, ta initiativ til integreringsprosjekt for tilflyttere og etablering av kulturtiltak på tvers av generasjoner.

– Forslag til strategier gir innspill til hvilken retning kulturarbeidet i kommunen skal gå. Dårlig kommuneøkonomi gjør at man de første årene ikke kan gjøre de store, kostnadskrevende kulturløftene, men ved å få til godt samarbeid og god planlegging kan faktisk ”gråstein gjøres til gull”, heter det i planen.

Vei å gå

I mandagens kommunestyremøte ble planen enstemmig vedtatt, og politikerne roste arbeidet som er lagt ned.

– Det er gjort et flott arbeid med denne planen. Kultur er for meg limet i samfunnet, og betyr så uendelig mye for det enkelte mennesket og for samfunnet generelt. I ei tid der vi synes å trekke en sirkel rundt vår egen person tettere og tettere, hvor vi blir flere ensomme mennesker, er kulturen ei fantastisk motvekt. Kulturen er viktig for å skape identitet og for å få folk til å få lyst til å gjøre noe i fellesskap. Men vi har et stykke vei å gå i Øksnes når det kommer til den kommunale kulturinnsatsen, sa Theodor Lind (ØTL).

– Jeg er enig med Theodor. Det er gjort et fantastisk arbeid med planen. Den er veldig konkret, så den blir et veldig nyttig verktøy for oss politikere, sa ordfører Karianne Bråthen (Ap).

Skryt til kystlaget

Planen har et eget kapittel og egne mål for pensjonister, noe ØTLs Ståle Meløy var veldig fornøyd med.

– Vi regner med at det i løpet av den neste fireårsperioden vil være 1 000 pensjonister i Øksnes, og jeg er veldig glad for at man i planarbeidet har tatt hensyn til at også de skal få et godt kulturtilbud, sa Meløy og trakk fram planens ønske om å etablere tiltak på tvers av generasjoner som et godt forslag.

– Øksnes Kystlag er et veldig godt eksempel på kunnskapsoverføring mellom generasjoner. Kanskje kan deres arbeid være en modell for hvordan man gjør ting på andre områder, foreslo Høyres Vårin Lassesen.

Planen kan du lese her.