Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i Øksnes:

Gir seg ikke i kampen mot eiendomsskatt

Før jul ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt for verk og bruk i Øksnes. Flere kommunestyrepolitikere tar nå på nytt til orde for å få til en ny behandling av saken.
Øksnes

I et brev undertegnet Vårin Lassesen (H), Johnny Rinde Johansen (H), Ken Ivan Reinholdtsen, Hans Kristian Hansen (Frp), John Danielsen (Sp), Karin Nilsen (Sp), Per-Ole Larsen (Sp) og Bengt Stian Nilsen (Sp), krever de nå at saken rundt innføringen av eiendomsskatt behandles på nytt.


Vil ikke fremme ny sak om eiendomsskatt

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen var klar på at hun ikke vil fremme noen ny sak om eiendomsskatt da hun svarte på varaordførerens interpellasjon om saken i mandagens kommunestyremøte.

 

Årsaken til at de  vil ha en ny behandling er at temaet innføring av eiendomsskatt var oppe som egen sak 20. juni i fjor, om lag et halvår før det ble innført i siste møte før jul.

«Rådmannen benyttet likevel anledningen til å komme med nytt forslag om innføring av eiendomsskatt til kommunestyrets møte 12.12.17. Dette etter en ny intern høringsrunde», heter det i brevet.


Ordførers svarer om eiendomsskatt

Les Øksnes-ordførerens svar på varaordførerens interpellasjon om eiendomsskatt.

 

Ifølge politikerne hadde saksfremlegget kun belyst positive virkninger av innføringen.

«Loven, forskriftene samt beskrivelse av eiendomsskatt og så videre ble ikke fremlagt av administrasjonen.», skrives det i brevet før det også nevnes at negative konsekvenser for næringslivet, spesielt de som lever på små marginer heller ikke er vurdert.

«Dette til tross for klare tilbakemeldinger fra kommunestyret i møtet den 20.06.17. Et eventuelt frafall av arbeidsplasser/bedrifter kan videre føre til tap for kommunen istedenfor økte inntekter»

Ikke egen sak

Det pekes også på at innføringen av eiendomsskatt ikke ble behandlet som egen sak, men som et punkt i saken om budsjett og økonomiplan for Øksnes kommune 2018-2021.

«Det ble således ikke belyst forsvarlig gjennom saksopplysninge/dokumenter», skrives det i brevet.

På bakgrunn av dette bestrider politikerne i brevet at saken var god nok opplyst. De mener den rett og slett ikke var forsvarlig behandlet da det var seks måneder mellom de to behandlingene.

Kritiske

Politikerne siterer også ordfører Karianne B. Bråthen på følgende sitat fra et innlegg hun hadde i media om temaet 10. januar:
«7. nov. 2017 ble budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 lagt ut på høring, og gjennom noen av høringene kom det innspill på at det var anbefalt å finne alternative inntjeninger. I denne perioden ble det også vedtatt fra regjerings hold at produksjonsutstyr, som tidligere har vært beskattet gjennom eiendomskatt på verk og bruk, skulle fjernes og at staten skulle kompensere kommunene i fem år. Dette betinget at det var innført innen utgangen av 2018.»

Til dette ber politikerne ordføreren dokumentere påstander knyttet til betingelser for kompensasjonsordning som vil gjelde for Øksnes kommune.

«Herunder bes det redegjort for lover og forskrifter knyttet til innføring av slik ordning med tanke på utregningsgrunnlag, søknadsfrister, gyldighetsområde og så videre.», skrives det før de også ber ordføreren invitere Næringslivsforeningen til å informere kommunestyret om fordeler og ulemper med innføringen av eiendomsskatten.

Forståelse fra Bråthen

I en kommentar forteller ordfører Karianne B. Bråthen at hun ikke kan svare på momentene i brevet på stående fot, men antyder at hun vil komme tilbake med et grundig svar på et senere tidspunkt.

Hun uttrykker samtidig forståelse for de næringsdrivende:

- Med bakgrunn i at næringslivets utfordringer dras fram i brevet, er at jeg som ordfører forstår at næringslivsaktører som drifter marginalt er bekymret. Det har jeg full forståelse for.