Elin Wilsgård blir helsesjef i Øksnes

Formannskapet i Øksnes har i dag innstilt på Elin Wilsgård som kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i kommunen.
Øksnes

Wilsgård er 58 år gammel. Stillingen er en åremålsstilling for seks år.

– Det gleder jeg meg til. Øksnes virker som en flott kommune. Jeg er sjøl vokst opp i en kystkommune, og bor på Senja, så jeg kjenner til trekkene i kystkommuner også, sier Wilsgård. Hun er klar for å flytte til Øksnes og ta fatt på jobben, men tiltredelsesdato er ikke fastsatt ennå.

Hun var en av de 12 søkerne på stillingen, og er klar på begrunnelsen.

– Jeg har hatt tilsvarende jobber tidligere, og syns det var veldig spennende. Det er et givende miljø, også når det gjelder utviklingsarbeid. Det skjer noe hele tida, og det er spennende. Blant annet kommer det stadig nye forordning fra sentrale myndigheter, som man må forholde seg til.

Hun har tidligere vært rådmann, blant annet i Gratangen, og også hatt jobb som helsesjef.

Wilsgård har også sittet i diverse utvalg og nettverk, blant annet Kvinnenettverk Nordland.