Øksnes kommune vant oppsigelsessak

Øksnes kommune fikk av retten medhold i at de hadde rett til å si opp daværende kommunalsjef for skole, barnehage og kultur, Johanne Jakobsen. Hun pålegges å betale saksomkostninger.

Rådmann Elise Gustavsen i Øksnoes kommune og kommunens advokat, Øystein Sagen, i retten. De fikk medhold i at oppsigelsen av Johanne Jaboksen var gitt på saklig grunnlag.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Dommen fra Vesterålen tingrett ble avsagt 8. februar, men pressen fikk tilgang til den tirsdag.

Dommen gir Øksnes kommune fullt medhold i saken mot tidligere kommunalsjef Johanne Jakobsen. Jakobsen hadde saksøkt kommunen for det hun mente var en usaklig oppsigelse.


Øksnes kommune mot tidligere kommunalsjef:

Vitner med sprikende skussmål

Under dag to i arbeidsrettssaken mellom Øksnes kommune og tidligere kommunalsjef Johanne Jakobsen ble flere vitner kalt inn. Mange av disse ga den oppsagte Jakobsen gode skussmål, andre det motsatte.


«Forholdene oppsigelsen bygger på er saklige og relevante og viser at Jakobsen ikke evnet å tilpasse seg arbeidet i løpet av prøvetiden og at hun ikke hadde tilstrekkelig faglig dyktighet,» står det i rettens vurdering av saken. Jakobsen pålegges å betale kommunens saksomkostninger på rundt 210.000 kroner.

Kritiserer kommunen

Retten kommer likevel også med kritikk mot kommunen, som de mener har vært for dårlige på å gi Jakobsen tilbakemeldinger om tilfredshet og hva de mente hun måtte forbedre.

Blant annet fikk Jakobsen ikke tilgang til rådmannens notater fra møtene de to hadde hatt, hun fikk heller ikke noen skriftlige advarsler. «Dersom Jakobsen hadde motatt dette, ville det gitt tydelige signaler om at kommunen ikke var fornøyd med utførelsen av arbeidsoppgavene og gitt henne klare holdepunkter for hva som måtte forbedres. I tillegg ville dette sikret bedre kontradiksjon og dokumentasjon,» skriver retten, og sier seg enige med Jakobsen i at det er svakheter i kommunens oppfølging av Jakobsen.


Tidligere kommunalsjef i Øksnes:

– Saken har vært helt forferdelig

Det er steile fronter mellom en tidligere kommunalsjef Johanne Jakobsen i Øksnes og Øksnes kommune. Partene møtes i disse dager for Vesterålen tingrett.

 

Ikke usaklig

De konkluderer likevel med at disse svakhetene ikke gjør oppsigelsen usaklig. Retten mener at Jakobsens «manglende tilpasning til arbeidet» ikke skyldes svikt i kommunens opplæring og veiledning, eller at tilbakemeldingene var for dårlige. De mener i stedet at hun selv har vært motvillig til å ta veiledninga hun har fått tilbud om, og ikke har satt seg godt nok inn i retningslinjene for arbeidet.


Oppvekstsjef i Sortland:

«Advarte» rekrutteringsselskap om den tidligere kommunalsjefen

Oppvekstsjef i Sortland var tidligere sjef til Johanne Jakobsen. Han anbefalte ikke rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse å tilråde Jakobsen til stillingen som kommunalsjef i Øksnes.

 

«Ut fra den veiledning og opplæring Jakobsen har fått, samt de tilbakemeldinger på utførelsen hun har mottatt, er det rettens syn at Øksnes kommune med rimelighet kunne stille krav til en raskere tilpasning til arbeidet enn den Jakobsen mestret,» konkluderer Vesterålen tingrett.