– Bedre kontroll på vann og avløp til neste skreisesong

Kontrollsystemene til vannverkene er 20 år gamle, og skal nå byttes ut før kollaps er et faktum. – Vi trenger dette raskt, sånn at vi har bedre kontroll på vann og avløp til neste skreisesong, saTore Christiansen (KrF) i tirsdagens formannskap.

Tore Christiansen (KrF) synes det er viktig å få kontroll på vannforsyninga.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Driftsavdelingen har signalisert at kontrollsystemet til vannverkene er gamle og har behov for oppgradering.

–  Det har vært mange unødige alarmer og driftsforstyrrelser som en følge av at elektronikken og mekaniske elektrokomponenter har nådd sin levetid. Nå drifter vi på lånt tid, ble det skrevet i saksutredningen i forkant av gårsdagens formannskap.

Sikre god leveranse

Kommunestyret er tidligere blitt orientert om vann- og avløpssituasjonen i Øksnes, og ønsker både kortsiktige og langsiktige løsninger for å sikre vannleveransen til privat og industri.

Saken var oppe i formannskapet tirsdag, der John Danielsen (Sp) stilte spørsmål om saken som ble framlagt er det samme som tidligere, eller en ny sak.

Teknisk sjef Janne Kankaala orienterte om at prosjektet er det samme som er vedtatt finansiert tidligere og at kommunestyret i 2016 bevilget 6 millioner kroner til oppgradering av styringssystemene.

– Systemet er gammelt og noe må gjøres for å sikre daglig drift og god vannleveranse i kommunen, sier Kankaala.

– Har bare ett system

Opprinnelig skulle dette innarbeides i hovedplan for vann og avløp, men denne er blitt forsinket, og man har også vært nødt til å regulere budsjett for å få mer midler til konsulentarbeid.  Hovedplan for vann og avløp har nå hatt førstegangs-behandling i teknisk hovedutvalg og er lagt ut på høring.

– En konsulent har vært engasjert til å jobbe med saken og har sett på hva slags systemer vi har i dag og hva slags behov vi har i fremtiden. Konklusjonen er at de midler som er avsatt i 2016 ikke er nok til å oppgradere hele systemet, sier Janne Kankaala.

Han viste til en metafor om en gammel bil, som kan gå langt på å fikse små deler, men etter hvert blir det dyrere og dyrere, og lengre verkstedsopphold.

– Det går greit det, om man har en bil nummer to. Men vi har ikke noe system nummer to. Og det er snakk om vår viktigste naturressurs, vi har ikke råd til å ha dette systemet på verksted, sier Janne Kankaala.

Lavere driftskostnader

Han tilføyer at der vil komme en gebyrøkning på vann og avløp, men at denne ikke vil bli stor. For 2019 er investeringen på 12,5 millioner kroner.

– For i år er det som er bevilget 6 millioner, men vi trenger 9,5 millioner. I dagens driftsbudsjett er det selvkost for SD-anlegg. Vi mener også at nye systemer vil føre til lavere kostnader, sier teknisk sjef og viser til at driftsavdelinga bruker mye overtid på grunn av feilmeldinger.

– Ikke alle er reelle feil, men feilmeldinger fører til overtidskostnader, ganske store kostnader. De vil bli lavere med det nye systemet.

Systemet som brukes i dag er 20 år gammelt, og både tavler og elektronikk må byttes i så å si alle vannverk. I dag kjøres det også med to sammensatte system, mens oppgraderingen vil gi et komplett system.

Sikrer vannleveransen

Fra teknisk ble det orientert at helombyggingen vil føre til at man får et serviceinntak på rådhuset, og et på Langryggen, slik at man får feil på det ene, vil det andre ta over og sikre vannleveransen, noe som er viktig for fiskeindustrien.

– Dette er viktig med tanke på Mattilsynet. Og vi vil få mye mindre nedetid. 19. desember i fjor hadde vi havari i Stavdalen, og drifta kun fra Tretinddalen for hele kommunen. Heldigvis var vi oppe og gå igjen 22., desember, hvis ikke måtte vi kjørt alt manuelt, med de kostnaden det ville medført, sies det fra teknisk.

– Saken haster og vi ønsker å få dette i gang og oppgradere Stavdalen før sommeren og Tretinddalen til høsten. Da er vi ferdige til neste sesong. Bare tenk om vi skulle få større problemer midt i sesongen. Ved å gjøre dette får vi bedre vannleveranse til neste fiskesesong, sier Kankaala.

John Danielsen (Sp) sa i formannskapet at han har vært langt frempå for å få en stabil situasjon med vann og avløp og kontroll på lekkasjer.

– Jeg er veldig glad for at dette går til økonomisk selvkost på driftsbudsjettet, det er betryggende, sier han.

Store investeringer

Ellen B. Pedersen (SV) var glad for orienteringen.

– Jeg synes saken er lett å gå til vedtak på, sier hun.

Jørn Martinussen (ØTL) pekte på at det er store investeringer og stilte spørsmål på om det kunne vært spart noe ved å se på interkommunalt samarbeid, for å få inn et større fagmiljø og høste stordriftsfordeler. Han la også frem forslag om at teknisk hovedutvalg fremlegges saken for behandling.

I tillegg til nytt styringssystem for vannverkene, skal det foretas utskifting av gamle vannledninger ved Myre og Alsvåg vannverk, siden det er brudd på disse. Det skal også gjøre inngjerding som holder dyr ute fra drikkevannskildene.

– Jeg tror ikke interkommunalt samarbeid vil gi lavere kostnader, siden dette er designprodukter og ikke butikkvare. Vi har et anbud med frist 31. mai, deretter er det ny runde og vi har erfaringer med at det blir mer kostnader med ny runde, sier teknisk sjef Janna Kankaala, og viser til at selv om utskiftingen er et nytt prosjekt, så går det iunn under sekkeposten vann og avløp.

Mindre lekkasjer

– Mindre feilalarmer og slitasje, og vannmengden, at vi får gjort noe med lekkasjesida slik at vi får brukt alt vannet, er viktig. Det kan hende det går an å samarbeide, men jeg tror ikke vi har tid å vente. Vi trenger dette raskere, sier Tore Christiansen (KrF) og mente i motsetning til Martinussen at dette ikke var egnet til et interkommunalt samarbeid.

– Vi får bedre kontroll på vann og avløp til neste skreisesong, sier han.

Ellen B. Pedersen (SV) ville også ha fortgang.

– Vi har holdt pusten om vi hadde nok vann til denne sesongen. Jeg er opptatt av at vi får gjort et vedtak i dag, og har full tillitt til at det som er gjort så langt er kvalitetsmessig bra, sier hun.

Forslag om at saken skal til teknisk hovedutvalg, fikk bare stemme fra Jørn Martinussen og falt. Også å sjekke muligheter for samarbeid med andre vesterålskommuner ble nedstemt i formannskapet. Saken kommer dermed opp i kommunestyremøtet 19. mars. til kommune