Vedlikehold av grusvei:

Nyksund-veien kan repareres med vipps

Øksnes kommune har et samarbeid med ei veigruppe som springer ut av Nyksund Vel, og de er kreative i møtet med utfordringen om behovet for mer vedlikehold av Nyksundveien.

Nyksundveien eter opp mye av pengene til sommervedlikehold, og nå har kommunen og veigruppa kommet med et kreativt forslag.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Rådmann Elise Gustavsen fortalte formannskapet om det som er et spennende samarbeid mellom kommunen og ei veigruppe som har sett på tiltak for Nyksundveien.