Nyksund-veistrekning nominert til landets verste

Én veistrekning i Vesterålen er blant de 1100 forslagene som foreløpig har kommet inn til NRK-kåring om Norges verste vei. Det er den siste delen av veien mellom Myre og Nyksund.

Veien inn til Nyksund er regna for å være i dårlig stand.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Øksnes

Tilstanden på veien til Nyksund har lenge vært kjent som dårlig. VOL har skrevet om utbedringer på veien flere ganger, men fremdeles er det forbedringspotensiale.

Nå har en eller flere personer nominert strekninga fra Høydalsvika fram til Nyksund til kåringa «Norges verste vei» hos NRK.

Veistrekninga er det eneste forslaget som har kommet inn fra Vesterålen - med unntak av at E10, fra fylkesgrensa og nedover hele Lofoten, også er nominert. Deler av denne går gjennom Hadsel kommune.


Vedlikehold av grusvei:

Nyksund-veien kan repareres med vipps

Øksnes kommune har et samarbeid med ei veigruppe som springer ut av Nyksund Vel, og de er kreative i møtet med utfordringen om behovet for mer vedlikehold av Nyksundveien.