Støtter krav om kystvaktas helikopter

Formannskapet i Øksnes slutter seg til Sortland kommunestyre sin uttalelse og krever at Kystvakta sikres helikopterberedskap.

Kystvakten har i dag kun ett NH90-helikopter tilgjengelig, som veksler mellom to av fartøyene i Nordkapp-klassen.   Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Øksnes

Saken ble tatt opp i formannskapsmøtet tirsdag, der politikerne var omforent om å slutte seg til uttalelsen fra Sortland. I uttalelsen bes forsvarsministeren sørge for at helikopterberedskapen kommer på plass uten unødig opphold.


Sortland kommunestyre:

Krever at Kystvakta sikres helikopterberedskap

Kystvaktas helikopterberedskap ble tatt opp i kommunestyret i Sortland torsdag. De ber forsvarsministeren sørge for at helikopterberedskapen kommer på plass uten unødig opphold.

 

Det ble for 17 år siden vedtatt å anskaffe 14 helikoptre av NH 90-typen. Åtte av disse skulle erstatte Kystvaktas gamle helikoptre. Helikoptrene skulle leveres fra 2005-2008. Men dette har ikke skjedd.


Fakta om NH90

Da de nye helikoptrene ble bestilt i 2001 skulle de 14 bestilte NH90 fordeles med åtte til Kystvakten og seks til fregattene. Ti år etter at helikoptrene skulle ha vært levert har Norge kun ett som er i delvis operasjon hos Kystvakten. Til sammen seks helikoptre er levert, men de fem andre er på vei tilbake til den italienske fabrikken for oppgradering bare sju år etter at det første landet på Bardufoss i Troms i desember 2011.

 

Utfordrer sikkerheten

John Danielsen (Sp) er bekymret for søk- og redningsberedskapen og sikkerheten til de som arbeider på havet.

– Vi bør legge til at i tillegg gjør dette noe beredskapen til sjøs og utfordrer sikkerheten for de som har sitt yrke på havet, både innenfor og utenfor 200 nautiske mil i Norges økonomiske sone (NØS), sier Danielsen.

– Jeg mener absolutt vi bør gi en uttalelse i denne saken, og være klare i budskapet, sier han.

Tilføyelsen ble enstemmig vedtatt i formannskapet.


Forsvaret vil orientere Norges Fiskarlag om havberedskap

Flere i fiskenæringen har kritisert Forsvaret for havberedskapen. Forsvaret erkjenner at tillit til beredskapen er viktig, og kaller Norges Fiskarlag til møte.

 

Ifølge NRK Nordland er der nå nye problemer for skandalehelikoptrene og flere erfarne piloter sier opp. Områdetillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund sier det nærmer seg bemanningskrise.