Vil legge ned 1.-4. trinn ved Sommarøy skole fra etter påske

Formannskapet i Øksnes ble i dag kalt inn til et ekstraordinært formannskap onsdag. Tema for møtet er nedleggelse av 1.-4. trinn fra etter påske.

Sommarøy skole. 

Øksnes

Informasjonen fra kommunen var tirsdag formiddag at temaet for møtet er er informasjon om endring i undervisningsorganiseringa ved Sommarøy skole etter påske.


Forelder og FAU-nestleder ved Sommarøy skole, Peter Jakobsen:

– Ikke en prosess vi har blitt tatt med på i det hele tatt

Forelder og FAU-nestleder ved Sommarøy skole er sterkt kritisk til prosessen rundt nedleggelsen av Sommarøy skole.

 

Pedagogisk konsulent for skole og barnehage i Øksnes kommune, Lill Sørensen, er ordknapp om temaet da vi spør tirsdag formiddag.


Nedleggelsen av Sommarøy skole:

Er allerede i gang med å forberede overflytting av elevene

– Elevene skal trygges, og ingen med fast ansettelse mister jobben, sier kommunalsjefen om nedleggingen av Sommarøy skole.

 

– Informasjon vil bli gitt til politikerne i morgen. Så vil pressen få en skriftlig redegjørelse etter møtet, sier Sørensen.

– Betyr dette at møtet vil bli lukket?

– Det starter åpent, men kan bli lukket. Dere vil få info etter møtet, presiserer hun.

Sommarøy skole er vedtatt nedlagt fra høsten 2018.

VOL har via foreldre og politikere i Øksnes fått vite at temaet for møtet onsdag er nedleggelse av 1.-4. trinn ved Sommarøy skole allerede fra etter påske.

Årsaken skal være personellmangel.

Lill Sørensen vil når vi konfronterer henne med dette, ikke si noe mer.

– Vi skal gi all informasjon i møtet. Fra oss får dere ikke noe detaljert info nå, sier

Flyttingen omfatter omlag 20 elever, cirka halve Sommarøy skole.

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) vil ikke kommentere saken nevneverdig:

– Nå er det innkalt til ekstraordinært formannskap i morgen. Dette vil det bli gitt grundig info om i morgen og da involveres politisk nivå. Så jeg vil vente med å uttale meg til da, sier hun.


FAU også ordknappe

FAU-leder ved Sommarøy skole, Tone Guldbjørnsen er også ordknapp ovenfor VOL.

– Som FAU-leder ble jeg torsdag i forrige uke bedt om å kalle inn til et møte med foreldrene på skolen. Det gjennomførte vi i går ved Sommarøy skole. Dette ble gjort slik at foreldrene skulle få riktig informasjon samtidig, sier hun.

Guldbjørnsen sier det oppsto kraftige reaksjoner på møtet, uten å ville gå inn på hva disse reaksjonene gikk ut på.

– Hva slags informasjon ble gitt på møtet?

– Informasjonen om endringer i undervisningsorganisering ved Sommarøy skole, sier hun.

VOL kommer tilbake med mer.