Realfagsbarnehager i Øksnes fikk 300.000 kroner:

Plysjfugler og digitalt mikroskop vekker realfags-interessen

Tidlig innsats er viktig for læring, og mandag fikk kommunestyret orientering om prosjektet med realfagsbarnehager fra prosjektleder Cynthia Fagervold.

Plysjfugler ved lyd, er noe av materiellet Øksnes-barnehager har kjøpt for å vekke realfagsinteresse hos de minste. Prosjektleder Cynthia Fagervold.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Øksnes er realfagskommune og har fått statlig finansiert faglig og økonimisk støtte til lokalt nettverksarbeid over tre semestre i 2017 og 2018. Prosjektet starter i barnehagene og fortsetter på skolene.

Tar vare på lærelyst

Kjernen i regjeringens nye realfagsstrategi er at barn fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole skal være «tett på» realfag. Alle barn er naturlig nysgjerrige og interessert i naturen rundt seg. De grubler over hvordan ting henger sammen og søker svar, og det er denne nysgjerigheten og lærelysten man vil ta vare på.

I prosjektgruppen har Cynthia Fagervold med seg styrerne i barnehagene, Liv-Janne Grønnmo, Oddrun Heimly, Kari Andersen, Marit Brun og Jorunn Ellingsen. I tillegg er de pedagogiske lederne Wanja Brun og Britt-Hege Steffensen med.

Nettverket i Øksnes består av alle pedagoger og barnehager i kommunen. Fra høsten 2018 utvides prosjektet til å lærerne i 1. - 4. klasse ved skolene i kommunen.

– Vi fikk hver krone vi søkte på

Innkjøp av materiell og opplæring i bruk av variert materiell for å jobbe med realfag er et av innsatsområdene.

– Det var veldig kort søknadsfrist for oss, men vi søkte og vi fikk hver eneste krone vi søkte om. Så det var nesten så vi angret på at vi ikke søkte om mer enn 300.000 kroner, sier Cynthia Fagervold.

Og barnehagene i Øksnes har fått mye flott, tilskuddet til utstyr i barnehager var på 294.344 kroner.

- Vi har kjøpt en smart board, en interaktiv tavle til alle barnehagene, sier Fagervold.

I tillegg har barnehagene fått digitalt mikroskop, iPadsett på fire stykker til hver barnehage, fuglekasse med kamera, Bee-bot oppstartpakke, artsbestemmelsesduker, plysjfugler  med lyd.

Barnehagene har nå også diverse konstruksjonsmateriell, tellemateriell, seks kikkerter per barnehage, vekt og lodd, anatomisk kropp, verktøykasse for matematikk i barnehagen og ut i naturen-sett.


Bedre realfagsresultater

– Realfag er noe vi kan bake inn i mye. En tallerken grøt kan vi regne matematikk med, om vi deler det opp, sier Cynthia Fagervold.

Barnehagene skal i prosjektet ha felles planleggingsdager og nettverksmøter, og har også laget en logg som heter realfagsbarnehage.

– Vi har betynt å lage en ressursbank med materell som er tilgjengelig for alle barnehagene. For det er viktig, også det å dele kunnskapen med alle ansatte, sier hun.

Opplæring i bruk av materiellet er også viktig.

– Når det gjelder det teknologiske så kan ungene nesten mer enn oss, smiler Fagervold, som forteller at i fremtida er målet at det skal bli bedre resultatet i realfag for ungene når de starter på skolen.

– Spennende

Barnehagene har disse realfagsaktivitetene:

Teknikk, Strengelvåg barnehage: Bee boot og digitalt mikroskop.

Matematikk, Myre bedriftsbarnehage: mendgeringer og telle-kameler

Naturfag Trollskogen barnehage, fugler og strandkant-app.

Konstruksjon/matematikk, Tangsprellen barnehage: magnetbyggesett

– Kjempebra og veldig spennede å se hva dere har fått til. Dette er viktige fag det absolutt bør satses på, sier varaordfører Jonny Rindø Johansen.