Ny undersøkelse: Nordnorske kommuner er minst åpne

Øksnes best, Lødingen dårligst 

Små kommuner er minst åpne overfor befolkningen, viser en ny undersøkelse.  Øksnes er best i Vesterålen, mens Vesterålen-assosierte Lødingen er dårligst.

Rådmann Elise Gustavsen i Øksnes kan konstatere at Pressens Offentlighetsutvalg er ganske fornøyd med Øksnes`offentlighetsscore.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt graden av åpenheten overfor befolkningen i landets 426 kommuner, skriver Stavanger Aftenblad.

Blant annet har de undersøkt hvor enkelt det er å få tilgang til offentlige dokumenter, og har sett på hvordan kommunens postlister fungerer.

Best ut kom Ørland i Trøndelag med 26 av 30 mulige poeng. Dårligst ut kom Kautokeino i Finnmark med minus seks poeng. Lavest mulig poeng en kommune kunne få var minus 13.

Gjennomsnittet for alle kommuner er 12,9 poeng.

Undersøkelsen viser at store kommuner er mest åpne, mens små kommuner er mest lukket. Kommunene i Nord-Norge kom igjen dårligst ut.

Undersøkelsen viser også at det politisk er en tendens til at kommuner med Sp-ordførere er mer lukket, mens Høyre-ordførere er mer åpne enn Ap-ordførere.

I Vesterålen oppnådde Øksnes 17 poeng, og er dermed den 78. flinkeste kommunen i Norge på offentlighet, ifølge kommunen. Bø kommune fikk 12 poeng og er med det rangert som nummer 244, Hadsel fikk 10 poeng (nummer 306), Sortland fikk ni poeng (nummer 327), Andøy fikk ni poeng (nummer 371) og Lødingen fikk tre poeng, og rangeres dermed som nummer 411 blant kommunene i Norge.