Innbrudd i kiosk på Myre

Der har vært innbrudd og blitt foretatt tyveri fra en kiosk på Myre.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Marius Birkeland

Øksnes

Det er politiet i Nordland som på Twitter skriver om innbruddet som fant sted lørdag 14. april. Politiet mener det er mest trolig at har skjedd i tidsrommet mellom klokken 23.00 og 12.00 påfølgende dag.

– Sak er opprettet og vi har vært på stedet. Vi ønsker tips fra publikum, sier politiet.

Stjal penger og tobakksvarer

Fra politiets operasjonssentral opplyses det at man per nå ikke har full oversikt over det som er stjålet fra kiosken.

– Det er snakk om kontanter og tobakksvarer, uten at jeg kan utdype hvor mye eller hvilke type, sier operasjonsleder Fred Leirvik.

Han henstiller til folk som har vært i området i tidsrommet innbruddet har vært utført, og kan ha opplysninger, om å ta kontakt med lensmannskontoret. Politiet ser alvorlig på denne typen vinningskriminalitet.

– Vi vil helst ha det fredelig i nærmiljøet, innbrudd som dette er ikke bra, sier han.

Lokalt politi har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelse, og forsøker sammen med kioskeier å få oversikt over hva som er tatt.

– Det er garantert noen som vet noe. Vi henstiller til gjeningsmannen selv eller andre som vet noe om å ta kontakt med lokalt politi slik at denne saken blir oppklart, sier Leirvik.