Brudd på alkohol-loven i Øksnes:

Trekker tilbake deler av prikkbelastning

Saksbehandlingsfeil fra kommunens side gjør at Øksnes kommune trekker tilbake fire av prikkene som ble belastet Nyksund AS etter brudd på alkoholloven.

Brudd på alkoholloven ble behandlet i formannskapet, som valgte å nedjustere prikkbelastningen.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Flere saker var oppe til behandling i formannskapet og blant selskapene som har brutt alkoholloven i kommunen er Nyksund AS, som var tildelt en prikkbelastning på totalt seks prikker.

To av disse stammet fra at virksomheten har unnlatt å betale skjenkegebyr innen fristen. De fire andre prikkene stammet fra at det ble skjenket i et lokale som har skjenkebevilling, men under et privat arrangement.

– Det hadde alkoholkontrollen påpekt at ikke er lov. Dette skjedde i førjulstida, men det viste seg at Øksnes kommune tidligere var forespurt hvordan de kunne gjøre dette når noen leide et lokale uten at det var skjenket av deres alkohol. Nyksund AS hadde sin alkohol bortlåst, og leide bare ut lokale, sier Inge Dag Røkenes i ei orientering.

– Er litt diffust

Virksomheten har tilsynelatende bare fulgt råd de fikk fra kommunen.

– Det ble antakelig gjort en saksbehandlingsfeil her, så vi anmoder om at man ser bort fra de fire prikkene. Det skal stå to prikker på bedriften, ikke fire, sier Røkenes.

John Danielsen (Sp) var tilfreds med å gå for forslag til vedtak med den reguleringen, og spøkte med at administrasjonen fikk de fire prikkene.

Det ble påpekt at det er ikke alltid enkelt å tolke lovverket.

– Det grenser litt til fortolkning her, vi har en dialog med Folkehelsedirektoratet for å få en avklaring på spørsmålet, fordi det er et diffust område, sier Inge Dag Røkenes.

Også Toftenes Sjøhuscamping har fått en prikkbelastning på to prikker, for å ha unnlatt å betale skjenkeavgiften i tide.