Holder foredrag om Skogsøya

Skogsøya var tidligere selve senteret i Øksnes kommune. Lokalhistoriker Johan Borgos skal fortelle historia i et foredrag i Kultrfabrikken.

Historikeren Johan Borgos holder foredrag i Kulturfabrikken tirsdag.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Johan Borgos holder foredraget «Skogsøya, det gamle senteret i Øksnes» i Kulturfabrikken på Sortland tirsdag 15. mai i regi av Sortland Museum.

Lensmann og handelssted
 

– I dag er Skogsøya på mange måter en utkant, men fram til Myre vokste opp som fiskevær og tettsted, var Skogsøya senteret for Øksnes kommune. På den sørlige delen av øya holdt både lensmannen og kommuneadministrasjonen til, her var handelsfunksjoner, og her lå også kirkestedet for denne delen av kommunen, opplyser museumsmedarbeider Karl Laurits Olsen ved Sortland Museum i ei pressemelding.

Først i 1954 ble Myre kommunesenter, og foredraget om Skogsøya har tidligere vært holdt for Øksnes Historielag.

Johan Borgos er både bygdebokforfatter og lokalhistoriker, og han kommer selv fra Skogsøya.