Marinbiolog mener magen burde undersøkes for plast:

– Usikre på hva vi skal gjøre med kval-kadaveret

Kvalen som har rekt i land i nærheten av Nyksund er en spermkval. Kommunen er usikre på hva de skal gjøre med kadaveret. – Uansett dødsårsak burde man åpnet kvalen og sjekket mageinnholdet, sier marinbiolog Tiu Similä.
Øksnes

Kvalkadaveret i fjærsteinene ble oppdaget mandag, etter at det hadde rekt i land like i nærheten av Kattflåget.