Stenger Nyksundveien

Onsdag 13. juni og tortsdag 14. juni holdes Nyksundveien stengt i forbindelse med oppgradering av veien og rassikring i Kattflåget. Kun på gitte tidspunkt blir det mulig å benytte veien.

Nyksundveien stenger to dager denne uka i forbindelse med rassikring i Kattflåget.   Foto: Arkivfoto Hjalmar Martinussen/Øksnesavisa

Øksnes

Øksnes kommune informerer om veistengningen på sin hjemmeside. Nyksundveien stenges onsdag og torsdag denne uka i forbindelse med veiarbeid. Det er Staven Grus som skal utføre arbeidene på Nyksundveien.

13. og 14.juni fra kl 09:00 til 20:00 holdes veien stengt, bortsett fra følgende tidspunkt, hvor det vil være mulig å passere:

kl  11:00 - 11:30, kl. 14:00 - 14:30 og kl. 17:00 - 17:30. Utrykningskjøretøy får passere.

Utbedring og rassikring

– Det er utbedring av veibanen vi skal gjøre,  det er en plass der sjøen har vaska ut deler av veibanen. Slik at vi kommer både til å gjøre rassikring og ei form for oppbygging av veibanen. Dette har med stabilitet i veibanen å gjøre, sier Atle Mortensen ved driftsavdelingen til Øksnes kommune.

– Grunnen til at tidspunktene blir som de blir, der vi slipper bilister forbi i en halvtime i slengen er på grunn av at det blir stående en stor maskin der, og det er begrenset med plass. Derfor er vi veldig strenge på dette med stengetidspunkt, fordi det er så bergenset plass, sier Mortensen.

Det er i nordenden av Kattflåget utbedringene skal gjøres.

Fyller i slaghull

Og veien skal også rustes opp, og krater som er oppstått i veibanen skal fylles i.

– Det er mye slaghull i veien nå, det har det blitt etter været vi har hatt den siste perioden, det har ført til mye slaghull, men dette blir utbedret. Det er bare om å gjøre at været blir litt bedre slik at veien får tørket opp litt i forkant, så skal veien bli skrapet og lappet, sier Atle Mortensen.

– Så vi ber bare folk være littegrann tålmodige, deretter blir det bedre vei å kjøre på, sier han.