Vornes Vel med klar tale:

-Få ny-veien bygget nå – med byggestart i september i år

Vornes Vel krever at den nye gjennomfartsveien mot Sandviksbakken og Vorneset skal bygges, og ønsker at der etableres ei prosjektgruppe der de får delta med en representant.

  Foto: Arkivfoto

Øksnes

Foreningen Vornes Vel har ved leder Trond Nilsen har sendt et brev til Øksnes kommune om opprusting av veiforbindelse til Vornes.

I brevet vises det til Årsmøte i Vornes Vel som blei avholdt 25.mars. Her var der full enighet om at Gårdsforeningen Vornes Vel stiller seg positiv til de synspunkter og planer som fremkommer i Detaljreguleringsplan for ny gjennomfartsvei mot Sandviksbakken/Vorneset, Sentrum 5.1.Plan.

Vornes Vel er kjent med at det er kommet en innsigelse fra Kystverket, men mener at trafikken langs veien ikke vil påvirke sjøfarende.

– Ingen sympati

–  Vi har hele tiden regnet med at Kystverket som utbygger av havneinnløpet har visst og regnet med at veien ville komme etter planen. Gårdsforeningen Vornes Vel har derfor ingen sympati for Kystverket i denne sak og mener at denne etaten skal koste eventuelle forsterkninger under veien, hvis de viser seg å være nødvendige for å bevare bølgedemping/erosjonssikring, skriver Nilsen på vegne av velforeningen.

Gårdsforeningen Vornes Vel mener at tiden nå er inne for å danne en prosjektgruppe for å få veien bygget.

– Vi forutsetter at Vornes Vel som representant for brukerne av veien får utnevne minst 1 representant i gruppen. I tillegg bør Kommunestyret utnevne en leder for gruppen, og et fast medlem av administrasjonen, skriver Trond Nilsen.

– Denne gruppen bør ha som mandat å løse innsigelsen fra Kystverket og samtidig få fortgang i forberedelsene av bygging av veien. Finansiering må sikres og detaljplanlegging utføres. Videre bør en anbudsprosess overvåkes av gruppen og byggekontoll overvåkes underveis, skriver han.

– Vi krever byggestart

– Vi har brukt nok tid til å høre motstandere av veiutbyggingen fremføre vikarierende argumenter mot utbyggingen. Vi krever at byggestart for veien blir så snart som mulig og senest i september i inneværende år. Vi minner om trafikkbelastningen og ulykkesfaren ved nåværende veiløsning. Vi har ingen barn å miste i den ville trafikken som foregår over restene av Halvard Rasmusens vei nå. Få veien bygget nå!, skriver Nilsen.

Vornes Vel forutsetter at deres innsigelser blir tatt hensyn til, og at gårdsforeningen Vornes Vel blir holdt orientert om utviklingen i saken.