Sommarøy-unger får skoleskyss:

–Ble så glad da jeg så saka, dette har bekymret meg

Unger fra Sommarøy som skal starte ved Myre skole til høsten, skal slippe å gå langs den sterkt trafikkerte Moloveien. Teknisk hovedutvalg går inn for å bevilge skyss for hele skoleåret.

Olav Lind (ØTL) og Glen Stavøy (H/Frp) er glad man vil sette inn tiltak umiddelbart.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

I møtet forleden var teknisk hovedutvalg på befaring for å se på skoleveien for unger som skal flyttes over fra Sommarøy til Myre skole. Særlig Moloveien og krysset på Sommarøy-siden er sterkt trafikkert.