Lanserer frivillig betaling på Nyksundveien

Øksnes lanserer et samarbeid, der frivillige bidrag er med på å gi bedre strandard på Nyksundveien.

Frivillige bidrag skal nå sørge for bedre vei til Nyksund. Lørdag 23 juni åpnes vipps-løsninga, der folk kan gi et bidrag.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Samarbeid om Nyksundveien, gi et bidrag til bedre veistandard, skriver Øksnes kommune og Nyksund Vel i ei pressemelding.

– Lørdag 23.juni starter vi med frivillig betaling for bruk av Nyksundveien, skriver de.

Stor slitasje på veien

– Veien til Nyksund er en spesiell opplevelse for både besøkende og lokalbefolkningen. Opplevelsen blir dessverre forringet på grunn av veiens standard. Det er stor slitasje på veien, og den er krevende å vedlikeholde.

Nyksund-veistrekning nominert til landets verste

Én veistrekning i Vesterålen er blant de 1100 forslagene som foreløpig har kommet inn til NRK-kåring om Norges verste vei. Det er den siste delen av veien mellom Myre og Nyksund.– De kommunale budsjettene for vei-vedlikehold står ikke i forhold til behovet, men er en realitet vi må forholde oss til. Øksnes kommune og Nyksund Vel har derfor etablert en frivillig innsamling fra dem som kjører denne veistrekningen, for å supplere det kommunale budsjettet for vei-vedlikehold, skriver kommunen.


Vedlikehold av grusvei:

Nyksund-veien kan repareres med vipps

Øksnes kommune har et samarbeid med ei veigruppe som springer ut av Nyksund Vel, og de er kreative i møtet med utfordringen om behovet for mer vedlikehold av Nyksundveien.

 

Det kan frivillig vippses eller overføres penger, som uavkortet går til vedlikehold av Nyksundveien. Skilt med informasjon om Vipps og kontonummer vil bli satt opp på tre steder langs strekningen.

Bedre opplevelse

– Kommunestyret i Øksnes godkjente innføring av frivillig betaling for dem som benytter Nyksundveien, og lansering av ordningen vil skje lørdag 23.juni med en markering på parkeringsplassen ved Nyksund. Denne betalingsordningen har andre kommuner prøvd ut tidligere, hvor frivillig betaling for parkering/ kjøring er innført i stedet for bompenger eller parkeringsavgift.


Stenger Nyksundveien

Onsdag 13. juni og tortsdag 14. juni holdes Nyksundveien stengt i forbindelse med oppgradering av veien og rassikring i Kattflåget. Kun på gitte tidspunkt blir det mulig å benytte veien.

 

– Øksnes kommune og Nyksund Vel håper at vi gjennom dette samarbeidet kan få til en bedre opplevelse for dem som kjører til Nyksund, og at vi får en bedre veistandard på denne spektakulære strekningen. Ordningen er frivillig, men det oppfordres likevel til å betale i forhold til størrelse på kjøretøy og hvor ofte man bruker veien.  

Vipps gjerne til nr 510239, eller betal til kontonr 4570 58 27585.