Fengsel og bot for fyllekjøring

En øksnesværing må i fengsel etter å ha kjørt bil med alkohol i blodet.
Øksnes

Det kommer frem av en dom fra Vesterålen tingrett.

Mannen sto tiltalt for brudd av vegtrafikkloven paragraf 31 - å ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol.

Hendelsen fant sted i mars i år. Mannen ringte selv politiet for å varsle. Han sier til VOL at han skjønte at han var på tur å gjøre noe galt og ringte politiet for å si fra. En utåndingsprøve viste at han hadde promille. Hvor høy promillen var på, er ikke bragt på det rene i rettspapirene. Dette grunnet at det ikke ble tatt en blodprøve. Mannen har hele tiden samarbeidet med politiet og tilsto også alle forhold i retten.

Mannen ble ilagt en bot på 60.000 kroner og fikk 21 dagers fengsel. Mannen må også være foruten førerkort i to år og ta fullstendig førerprøve etter dette for å gjenvinne retten til å kjøre bil igjen.

I rettspapirene kommer det frem at mannen fikk en standard dom for slike forhold.