Turistmagneten Tinden står stengt:

– Det gjør skam på Skjalg og hele historien til stedet

Vegard Andreassen og Bente Johnsen fra Lofoten er skuffet etter å ha vært på besøk i Tinden. – Vi kom for å få høre den spesielle historien om Skjalg og Tinden, og ble i stedet vist en filmsnutt om restaurering, sier Andreassen.

Beate Johnsen og Vegard Andreassen fra Lofoten er skuffet over det som møtte dem i Tinden.   Foto: Innsendt

Øksnes

Paret fra Lofoten er i Vesterålen på tur i helga, og på besøk i Øksnes Vestbygda. De hadde tatt turen til Tinden til fots fra Skipnes lørdag.

– Historien om den legendariske Skjalg på Tinden har fascinert meg fra min barndom. Heg har alltid synes den var spennende og endelig kunne jeg besøke stedet. Hva som møter oss her er et flott restaurert sted av stor offentlig interesse som holder stengt, sier Andreassen.

– En turistmagnet

Han peker på at det er et legendarisk handelssted som er satt i stand med store offentlige investeringer gjennom en årrekke, som skulle vært til felles glede, men at dette er i ferd med å skusles bort.

– Dette skulle jo vært en turistmagnet for hele distriktet, men står nå som en ubrukt ressurs. Det gjør skam på Skjalg og hele den flotte og flere hundre år gamle historien fra stedet. Skal ikke investeringene her benyttes i tråd med intensjonene? Dronning Sonja må være svært skuffet, sier Vegar Andreassen og Bente Johnsen.

Det var parets første tur til Tinden, og de er overrasket og skuffet over det som møtte dem:

– Jeg har hørt mye om Skjalg og regnet med at der skulle være et yrende liv og åpen kafe, det er liksom det man forbinder Tinden med, og den historien som er der. Når vi så kommer dit var det stengt, sier han.

Filmsnutt om restaurering

Butikken i Tinden var ikke åpen, men døra der var ikke låst slik at de gikk inn.

– Det var en mann som jobbet der ute i en graver, han så oss ikke da vi kom men etter hvert kom han inn. Han satte på en snutt som vi trodde var historien om Skjalg, men det han viste var en ti minutters film om restaureringen. Det vi var interessert i å høre var historien om Skjalg, sier Vegar Andreassen.

Vegard Andreassen hadde sett fram til å få høre historien om Skjalg i Tinden. -Dette er en turistmagnet, som har stengt midt i juli, sier han.   Foto: Innsendt

 

– Det er en kjemperessurs for hele Vesterålen som nå ikke blir formidlet og brukt. Det er blitt til en historie om restaureringa, ikke om Skjalg. Jeg må si at for egen del blir jeg nesten litt sint, det er faktisk offentlige midler og ressurser som er brukt her, og det vi ønsker oss er historien til stedet, sier Andreassen.

– Er vår felles kulturarv

Han er også kritisk til at det ikke er åpnet opp, men at alt av bygg er stengt.

– Man kunne ha åpnet opp deler av Tinden, selv om ikke alt var ferdig. Nå er det gått så langt tid at de første husene som ble restaurert snart begynner å forfalle igjen, sier han.

I Tinden fikk paret vite av stiftelsen at man kunne få omvisning, men at dette ble gjort for grupper og måtte avtales på forhånd.

– Jeg mener at denne plassen, den tilhører meg og deg, dette er en del av vår felles kulturarv. Hvor vanskelig kan det være å ha ei ung jente her som selger vafler, og har en enkel kafe?

– Synes det er merkelig

På ferden fra Skipnes til Tinden var det tydelig at stien er lite brukt.

– Jeg synes det er merkelig,  for det er en så flott historie, og den er i ferd med å forsvinne.  Intensjonen med at de fikk penger til restaurering var at dette skulle drives og det skulle være åpent for publikum, at man kan komme og se stedet. Jeg synes det er ganske rart at det ikke er lagt press på for lenge siden for å åpne opp stedet. Og er ganske vonbroten over det som møtte oss, sier han.


Dag to i Tinden-rettssaken

– De som kommer til Tinden nå, møter ei kald skulder

Gjestfrihet, konfrontasjoner og illojalitet ble tema under dag to av Tinden-rettssaken.

 

Fra mannen som arbeidet i graveren fikk paret fortalt at man driver med tørrfisk i Tinden.

De gamle flotte rorbuene i Tinden. -Dette er et sted som er en ressurs for hele Vesterålen, og dessuten vår felles kulturarv, sier Vegard Andreassen.   Foto: Innsendt

 

– Jeg synes i grunnen det virket mest som et påskudd, for man driver ikke med tørrfisk, man leier ut hjellplass til fiskekjøpere på Myre. Tørrfisken blir klargjort på Myre og kjørt utover og hengt, men det virker som man bruker dette for å forsvare det hele, sier han.

– Bør bli en debatt om dette

– Jeg tenker det må bli en debatt om dette. Det er sommer nå og hvorfor er det ikke aktivitet i Tinden? Jeg synes det er rart at det er én mann der ute, midt i turistsesongen i juli. Vi var sikre på at vi skulle møte både folk og turister, sier Andreassen.

–  Det er dårlige greier det som skjer der nå, dette er arven vår,  en felles kulturarv som blir skuslet bort. Når en stiftelse har overtatt stedet, og jeg synes det er trasig det som har skjedd. Det er Frid Halmøy sin identitet, men hun får ikke lov å ha den, sier han.

– Dess mer jeg har tenkt på hvordan det føltes å komme til Tinden, så er følelsen jeg sitter igjen med at jeg er skuffet og nesten litt sint. Dette er ikke noe som tilhører stiftelsen, dette er en felles arv, sier han.


Stiftelsen Handelsstedet Tinden:

– Vi har ikke ressurser til å ha noen ansatt i sommer

– Vi har ikke offisielt åpent i sommer, men vi bruker å være der ute og jobbe og da tar vi i mot folk som kommer, sier styremedlem i Stiftelsen Handelsstedet Tinden, Sverre Taaga.

 

VOL har forsøkt å få tak i leder i Stiftelsens Handelstedet Tinden, uten å lykkes.


Stiftelsen anker Tinden-dommen

Halmøys advokat: – Hadde håpet vi var ferdig med saken

Stifelsen Tinden Handelssted har anket Tinden-dommen.Frid Halmøys advokat, Morten Berg etter dommen:

– I praksis betyr dette at Frid gjeninntrer i styret i Stiftelsen

Frid Halmøys advokat, Morten Berg, er fornøyd med dommen i Vesterålen tingrett. Den gir Frid Halmøy styreplassen i Stiftelsen Tinden Handelssted tilbake.Stiftelsen ikke fornøyde – vurderer å anke

Stiftelsen Tinden Handelssteds advokat, Henning Brath, sier til VOL at de vil bruke tiden fremover for å vurdere en eventuell anke av Tinden-dommen.Konkluderer med at Halmøy-avsettelsen var ugyldig

Vesterålen tingrett har konkludert med at avsettelsen av Frid Halmøy fra Tinden-stiftelsen var ugyldig.Halmøys advokat i sluttprosedyren:

– Frid Halmøy har ikke satt til side styrevedtak og ikke opptrådt illojalt

De to partene la fredag frem sine sluttprosedyrer.– Frid sa hun følte familien hadde blitt lurt

Tidligere kultursjef i Øksnes, Hilde Johanne Hansen, stusset over at Frid Halmøy omtalte styret i Stiftelsen Handelsstedet Tinden ufordelaktig.Fakta om saken

Stiftelsen Handelsstedet Tinden, som har som formål å bevare det kulturhistoriske og fredede anlegget i Øksnes Vestbygd,skapte overskifter i lokalmediene i juni 2017. Dette etter at det ble kjent at stiftelsen har vedtatt å endre sine vedtekter, som blant annet innebærer at familien Halmøys rettigheter i Tinden strykes.

Oppretterne av stiftelsen er familien Halmøy, Øksnes kommune, Vesterålskraft Nett og Fortidsminneforeninga i Vesterålen.

I de gamle vedtektene hadde familien Halmøy rett til å utpeke ett styremedlem og varamedlem til styret. Dette var en rett tidsbegrenset til levetiden til barn av Skjalg Halmøy. Det siste av barna døde i august 2016, og stiftelsen har derfor vært nødt å gjøre endringer – og har i de nye vedtektene valgt å ikke vedtektsfeste at familien skal være med videre. Dette til tross for at barnebarn av Skjalg har et ønske om å være med videre i forvaltningen av det gamle handelsstedet.

Stiftelsestilsynet godkjenner Tinden-endringer 


Frid Halmøy og Asle Sørdahl med forklaringer i retten:

Halmøy: – Pappa likte ikke dette kommersielle

Frid Halmøy forklarte seg torsdag for retten i Tinden-rettssaken. Hun fortalte at hun ikke likte retningen stiftelsen tok Tinden i og at hun spesielt har hatt vanskeligheter med styreleder Asle Sørdahl. Styrelederen på sin side fortalte at en overtramp fra Halmøy sommeren 2016 var så alvorlig at styret ikke hadde anneet valg enn å fjerne henne.

Ord mot ord om sentral hendelse

En hendelse omkring Arctic Sea Kayak Race står sentralt i striden mellom Frid Halmøy og Stiftelsen Handelsstedet Tinden.I dag skal Tinden-saken opp i retten

Tinden-rettssak for full sal

Frid Halmøy har tatt ut søksmål mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden. I dag starter rettsaken.Partene tause før rettssak rundt Tinden-avgjørelse

Frid Halmøy har tatt ut søksmål mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden. Hverken Halmøys eller stiftelsens advokater ønsker å forhåndsprosedere saken.Styrestriden i Tinden fortsetter i retten:

Frid Halmøy har tatt ut søksmål

Striden om Stiftelsen Handelssted Tinden fortsetter. 19. og 20. april skal Vesterålen tingrett behandle et søksmål fra Frid Halmøy.

 

Stiftelsestilsynet godkjenner Tinden-endringer

Stiftelsestilsynet har godkjent Stiftelsen Handelsstedet Tindens vedtektsendringer, som innebærer at familien Halmøys rettigheter strykes.Stiftelsen Tinden handelssted:

– Uanstendig av Vesterålen Turlag

Stiftelsen Tinden Handelssted reagerer på pressemelding fra Vesterålen Turlag.