Stiftelsen Handelsstedet Tinden:

– Vi har ikke ressurser til å ha noen ansatt i sommer

– Vi har ikke offisielt åpent i sommer, men vi bruker å være der ute og jobbe og da tar vi i mot folk som kommer, sier styremedlem i Stiftelsen Handelsstedet Tinden, Sverre Taaga.

Handelsstedet Tinden har ikke offisielt åpent i sommer, ifølge stiftelsen er det fordi man ikke har ressurser til å ha noen ansatt.  Foto: Arkivfoto

Øksnes

På sine nettsider skriver Stiftelsen Handelsstedet Tinden dette om formålet:

«Stiftelsen Tinden Handelsted har som formål å bevare bygninger, bygningsmiljø og eiendommens kulturlandskap i tråd med Riksantikvarens fredningsvedtak av 21. februar 1994, for derigjennom å videreutvikle og formidle kunnskap og interesse for eiendommen og kystkultur. Stiftelsen har videre som formål å sikre allmennhetens tilgang til eiendommen og den skal kunne tilby det offentlige og private tilgang til de historiske bygninger.»


Turistmagneten Tinden står stengt:

– Det gjør skam på Skjalg og hele historien til stedet

Vegard Andreassen og Bente Johnsen fra Lofoten er skuffet etter å ha vært på besøk i Tinden. – Vi kom for å få høre den spesielle historien om Skjalg og Tinden, og ble i stedet vist en filmsnutt om restaurering, sier Andreassen.


 
Styret for stiftelsen Handelesstedet Tinden består av leder Asle Sørdahl og styremedlemmer Sverre Taaga og Karl Albrektsen.

– Ikke offisielt åpent i sommer

– Vi har offisielt ikke åpent i sommer, men vi bruker å være der ute og jobbe. Vi har ikke noen som vi har ansatt der ute denne sommeren, sier Sverre Taaga.

I 2017 var Handelsstedet Tinden åpent for besøk, der gjester kan vandre omkring og se på de historiske husene. Å ankomme til stedet kan skje enten via hurtigbåt eller stien fra Skipnes, og det er satt ut benker på kaiene som gjester kan benytte.

Ifølge nettsiden til Handelsstedet Tinden  er der et stort informasjonsskilt på kaien hvor du kan laste ned informasjon om stedet med en smarttelefon.

I sesongen 2017 ble det tilbudt omvisning i husene for grupper etter nærmere avtale.  Pris for grupper inntil 15 personer, pris kr 2.500.- (2 timer). Større grupper eller andre forespørsler etter nærmere avtale, ifølge hjemmesiden.

– Vi har ikke ressurser

– Vi er der ute og jobber og tar sa selvfølgelig i mot gjester som kommer. Men vi baserer oss på grupper, slik at vi vet om dem på forhånd og kan stille opp. Men vi klarer ikke ha åpent hver dag denne sommeren, med de ressursene vi har. Vi har ingen ansatte, og det er vær og vind som avgjør hvor mange som kommer, sier Sverre Taaga.

Han tilføyer at når stiftelsen er der ute og gjør praktisk arbeid, så forsøker de selvfølgelig å ta i mot folk.

– Men vi har dessverre ikke ressurser til å ha det åpent i turistsammenhheng, sier han.

– Alle som tar turen, de er hjertelig velkommen, vi ønsker å være der ute så ofte som mulig og ta i mot dem. På grunn av begrensinger i våre  ressurser har vi ikke mulighet til å ha ansatte. Men vi tar i mot grupper, hvis der er ti stykker som kommer så avtaler vi det på forhånd, sier Taaga.

Vol gjør for ordens skyld oppmerksom på at artikkelforfatteren har nært slektskap til ett av styremedlemmene i Stiftelsen.( Red.anm)