Asle Sørdahl, Styreleder i Stiftelsen Tinden handelssted:

– Bærekraftig kulturminnevern

Styreleder i Stiftelsen Tinden Handelssted, tar et oppgjør med negativ presseomtale om Tinden den siste tiden.

De gamle flotte rorbuene i Tinden. -Dette er et sted som er en ressurs for hele Vesterålen, og dessuten vår felles kulturarv, sier Vegard Andreassen.   Foto: Innsendt

Øksnes

Forutsetningen for det meste av dagens kulturturisme er at de historiske severdighetene bygger på bærekraftig kulturminnevern. Spesielt viktig er det at eiere av historiske husmiljø klarer å etablere en økonomi som er tilstrekkelig for løpende vedlikehold av anleggene.


Stiftelsen Handelsstedet Tinden:

– Vi har ikke ressurser til å ha noen ansatt i sommer

– Vi har ikke offisielt åpent i sommer, men vi bruker å være der ute og jobbe og da tar vi i mot folk som kommer, sier styremedlem i Stiftelsen Handelsstedet Tinden, Sverre Taaga.

 

Stiftelsen Tinden handelssted overtok i 2004 et sterkt forfallent husmiljø bestående av 13 hus, som hadde vært i privat eie i over 30 år etter at næringsvirksomheten var lagt ned og vedlikeholdet stoppet opp.

Hvor stor og omfattende forfallet faktisk var, er gradvis blitt avdekket gjennom det pågående restaureringsarbeidet som startet i 2005.


Turistmagneten Tinden står stengt:

– Det gjør skam på Skjalg og hele historien til stedet

Vegard Andreassen og Bente Johnsen fra Lofoten er skuffet etter å ha vært på besøk i Tinden. – Vi kom for å få høre den spesielle historien om Skjalg og Tinden, og ble i stedet vist en filmsnutt om restaurering, sier Andreassen.

 

Det var en fagkonsulent fra Kulturminner i Nordland som utarbeidet en vurdering av anleggets bygningsmessige tilstand etter norsk standard for vernede bygg. Tilstanden på kaianlegget var kondemnabelt, tilstanden på bygningene var kritisk dårlig.

Stiftelsen har to hovedoppgaver: bevare de fredede bygningene og formidle stedets historie.

Hvordan formidlingsoppgaven løses og dimensjoneres er stiftelsens ansvar. I en periode prøvde stiftelsen å holde stedet åpent gjennom sommeren. Denne virksomheten gav et negativt økonomisk resultat for stiftelsen. En sterkt medvirkende årsak til dette var at personer som var engasjert av stiftelsen ikke fulgte stiftelsens instrukser om brukerbetaling. Ordningen var ikke bærekraftig og måtte følgelig endres. Fra og med sesongen 2017 har publikum kunnet finne informasjon om sommerdriften av stedet på stiftelsens hjemmeside. Informasjonen formidles også gjennom Vesterålen Reiseliv og via skilter som er oppsatt flere steder i Øksnes Vestbygd, Myre og Sortland. Her fremgår det at interesserte fritt kan besøke eiendommen. Årets sesong har vært positiv for stiftelsen, det har vært guidet flere grupper som har gitt et viktig økonomisk bidrag til det langsiktige arbeidet for et bærekraftig kulturminnevern.


Stiftelsen anker Tinden-dommen

Halmøys advokat: – Hadde håpet vi var ferdig med saken

Stifelsen Tinden Handelssted har anket Tinden-dommen.

 

Oppslaget i Vesterålens to nettaviser denne helga bærer preg av det stiftelsen tolker som manglende innsikt og en betydelig kunnskapsløshet. Om dette er et resultat av svak eller tendensiøs journalistikk eller om det skyldes andre motiver, vites ikke. Men hvis det er en genuin interesse i regional media for at Tinden skal bestå, kan vi gjerne bistå med mer fakta. Og vi kan formidle kontakt med de myndigheter som i snart 15 år har rost de resultater som stiftelsen har skapt. Den type ”journalistisk” arbeid som her presenteres medfører sikkert noen likes for bygdedyret. Men det bidrar ikke til bærekraftig kulturformidling, om slikt er en del av medias samfunnsoppdrag.


Stiftelsen anker Tinden-dommen

Halmøys advokat: – Hadde håpet vi var ferdig med saken

Stifelsen Tinden Handelssted har anket Tinden-dommen.Frid Halmøys advokat, Morten Berg etter dommen:

– I praksis betyr dette at Frid gjeninntrer i styret i Stiftelsen

Frid Halmøys advokat, Morten Berg, er fornøyd med dommen i Vesterålen tingrett. Den gir Frid Halmøy styreplassen i Stiftelsen Tinden Handelssted tilbake.Stiftelsen ikke fornøyde – vurderer å anke

Stiftelsen Tinden Handelssteds advokat, Henning Brath, sier til VOL at de vil bruke tiden fremover for å vurdere en eventuell anke av Tinden-dommen.Konkluderer med at Halmøy-avsettelsen var ugyldig

Vesterålen tingrett har konkludert med at avsettelsen av Frid Halmøy fra Tinden-stiftelsen var ugyldig.Halmøys advokat i sluttprosedyren:

– Frid Halmøy har ikke satt til side styrevedtak og ikke opptrådt illojalt

De to partene la fredag frem sine sluttprosedyrer.– Frid sa hun følte familien hadde blitt lurt

Tidligere kultursjef i Øksnes, Hilde Johanne Hansen, stusset over at Frid Halmøy omtalte styret i Stiftelsen Handelsstedet Tinden ufordelaktig.Fakta om saken

Stiftelsen Handelsstedet Tinden, som har som formål å bevare det kulturhistoriske og fredede anlegget i Øksnes Vestbygd,skapte overskifter i lokalmediene i juni 2017. Dette etter at det ble kjent at stiftelsen har vedtatt å endre sine vedtekter, som blant annet innebærer at familien Halmøys rettigheter i Tinden strykes.

Oppretterne av stiftelsen er familien Halmøy, Øksnes kommune, Vesterålskraft Nett og Fortidsminneforeninga i Vesterålen.

I de gamle vedtektene hadde familien Halmøy rett til å utpeke ett styremedlem og varamedlem til styret. Dette var en rett tidsbegrenset til levetiden til barn av Skjalg Halmøy. Det siste av barna døde i august 2016, og stiftelsen har derfor vært nødt å gjøre endringer – og har i de nye vedtektene valgt å ikke vedtektsfeste at familien skal være med videre. Dette til tross for at barnebarn av Skjalg har et ønske om å være med videre i forvaltningen av det gamle handelsstedet.

Stiftelsestilsynet godkjenner Tinden-endringer Frid Halmøy og Asle Sørdahl med forklaringer i retten:

Halmøy: – Pappa likte ikke dette kommersielle

Frid Halmøy forklarte seg torsdag for retten i Tinden-rettssaken. Hun fortalte at hun ikke likte retningen stiftelsen tok Tinden i og at hun spesielt har hatt vanskeligheter med styreleder Asle Sørdahl. Styrelederen på sin side fortalte at en overtramp fra Halmøy sommeren 2016 var så alvorlig at styret ikke hadde anneet valg enn å fjerne henne.– Overtrampet fra Halmøy var så alvorlig at vi ikke hadde noe valg

– Pappa likte ikke dette kommersielle. Han likte ikke hvordan folk ble møtt.


Ord mot ord om sentral hendelse

En hendelse omkring Arctic Sea Kayak Race står sentralt i striden mellom Frid Halmøy og Stiftelsen Handelsstedet Tinden.I dag skal Tinden-saken opp i retten

Tinden-rettssak for full sal

Frid Halmøy har tatt ut søksmål mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden. I dag starter rettsaken.Partene tause før rettssak rundt Tinden-avgjørelse

Frid Halmøy har tatt ut søksmål mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden. Hverken Halmøys eller stiftelsens advokater ønsker å forhåndsprosedere saken.Styrestriden i Tinden fortsetter i retten:

Frid Halmøy har tatt ut søksmål

Striden om Stiftelsen Handelssted Tinden fortsetter. 19. og 20. april skal Vesterålen tingrett behandle et søksmål fra Frid Halmøy.

 

Stiftelsestilsynet godkjenner Tinden-endringer

Stiftelsestilsynet har godkjent Stiftelsen Handelsstedet Tindens vedtektsendringer, som innebærer at familien Halmøys rettigheter strykes.Stiftelsen Tinden handelssted:

– Uanstendig av Vesterålen Turlag

Stiftelsen Tinden Handelssted reagerer på pressemelding fra Vesterålen Turlag.

 

!