Storstilte søk gjenopptas fra lørdag:

Har bedt om bistand fra de svenske likhundene

Politiet ønsker ikke å si hva konkret det er som gjør at de flytter søkeområdet etter Truls Johansen. Nå vil de gjenoppta søk både på land og til vanns - og de har bedt om bistand fra likhundene som bidro til å finne liket etter Kim Wall.

Politiets innsatsleder Jørn Karlsen er klar for nye søk fra lørdag.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Torsdag varslet politiet at de vil gjenoppta søkene etter Truls Johansen. Den sammensatte etterforskninga gjør at politiet nå ønsker å flytte søkeområdet etter Johansen, til området mellom Svinøysundet og østover mot Myre. Det er øst for der de har søkt tidligere.

– Sammensatt bilde

Etterforskningsleder Stig Morten Løkkebakken vil ikke konkret si hva slags informasjon som gjør at de nå endrer søkeområdet.

– Det er det sammensatte bildet, basert på den taktiske etterforskninga, og den tekniske etterforskninga, som leda oss inn i et nytt søkeområde. Parallelt med søkene etter den antatt omkomne har det vært gjennomført ei omfattende etterforskning, med avhør og tekniske analyser, som nå gir oss et annet søkeområde.

– I pressemeldingen dere har sendt ut, nevner dere elektroniske spor. Hva slags spor er det snakk om?

– Det er alle tekniske innretninger som kan tenkes å bringe informasjon inn i saken. Noe mer konkret hva sporene består i, kan jeg ikke gå inn på. Vi benytter absolutt alle mulige innganger for å komme nærmere hva og hvor forholdet har skjedd, sier Løkkebakken.

Nye søk lørdag

Lørdag 14. juli skal politiet i gang med nye søk. Trolig vil det være snakk om både strandsøk og havsøk, melder ansvarlig for søket, innsatsleder Jørn Karlsen.

– Vi vil iverksette en god del forskjellige søk nå, men vi starter opp med søk på havbunnen allerede lørdag. Det har litt med logistikk og når mannskap er disponibelt, men det vil mest sannsynlig også bli strandsøk på lørdag. Over helga blir det søk med politihunder på en del øyer i Svinøysundet, sier Karlsen.

Politiet har nå besluttet at de ønsker å benytte likhundene som bidro til å finne den svenske journalisten Kim Wall.

– Vi har i dag sendt anmodning til Sverige og bedt om bistand fra de svenske likhundene. Alt det formelle er sendt nå for noen minutter siden. Vi håper vi får et kontaktpunkt til den svenske hundetjenesten alt i morgen, og så fort som mulig over helga kan få dem opp i søk, sier Karlsen.

Havsøket nå vil trolig pågå i 3-4 dager, anslår Karlsen, til hele området er gjennomsøkt.

– Vi vil nok bruke en fire dager med skannerustyr. Vi har også mulighet til å få inn arbeidsdykkere hvis det blir aktuelt. Vi har en backup på både markeringene til båten, og hvis vi får hjelp fra likhunder.

Endrer ikke siktelsen

Politiet har flere ganger gått ut og bedt folk som befant seg på havet i området mellom Skipnes og Myre natt til 15. juni. De har mottatt en del tips, ifølge Løkkebakken.

– Vi har fått inn en del tips, men er fremdeles interessert i å komme i kontakt med folk som har befunnet seg i området mellom Myre og Skipnes den aktuelle natta.

Løkkebakken ønsker ikke å gå inn på hvorvidt noen av de innkomne tipsene har brakt etterforskninga videre. Han vil heller ikke si noe om hvorvidt noen av de tre siktede har endret forklaring. Det han kan si, er at de ikke endrer siktelsen fra uaktsomt drap / å ha hensatt noen i hjelpeløs stilling.

– Siktelsen som gjaldt i forbindelse med fengslinga som ble gjennomført, er opprettholdt. Vi har ikke hatt grunn til å endre siktelsen ut fra informasjonen vi har nå, sier han.

En av de tre siktede sitter fremdeles varetektsfengslet. Politiet vil ta stilling til om de vil be om forlenga varetektsfengsling enten fredag eller rett over helga, ifølge Løkkebakken.

Utfordrende søk

– Hva blir det viktigste fokuset i etterforskninga de kommende dagene?

– Vi er i en fase der vi ettergår alle forklaringene som er innkommet, og hvor vi søker å få et mest mulig fullstendig bilde av hendelsesforløpet, sier Løkkebakken.

Karlsen sier de vil bruke båt med montert sonar og skanner for å skanne havbunnen. Det er delvis utfordrende forhold i søkeområdet.

– Når det gjelder sikt, er det en utfordring at det har vært 6-10 meters sikt i vannet. Så det er en omfattende og krevende jobb, men med den sonaren og skannerutstyret, er vi inne og undersøker nærmere punktene de finner interessante. Er det noe som kan ligne på det vi ser etter, gjør vi nærmere undersøkelser, og prøver å tolke, sier han.

Karlsen sier de har hatt indikasjoner i løpet av de avsluttede søkene på noe som kunne være den savnede, men undersøkelsene har vist at det ikke er ham.

– Det har vist seg å være en steinformasjon eller lignende når vi har gått ned med skanneren. Tilbakemeldinga er at vi får forholdsvis gode havbilder. Det er folk som er trent til å tolke bildene, og vi overlater det rent tekniske til dem, sier han.