Må i fengsel 21 dager

En yngre mann bosatt i Øksnes må 21 dager i fengsel og må betale en bot på 25.000 kroner.
Øksnes

I tillegg taper personen retten til å kjøre bil i to år fram til mars 2020, og må avlegge full førerprøve.

I mars i år ble han stanset av politiet, og alkoholkonsentrasjonen ble målt til 1,37 promille. Kjøringen skjedde lokalt på Myre over en strekning på cirka fem kilometer, men medført ikke trafikkuhell.

Mannen avga i Vesterålen tingrett full tilståelse.