– Uverdig at søk på sjøen må finansieres privat

Allerede tidlig på 90-tallet ble det rettet kritikk og henstilt til staten om å påta seg ansvar for å finansiere søk etter omkomne på havet.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier det er en stadig tilbakevendende problematikk, og at fiskere og sjøfolk føler seg diskriminert når det gjelder ressurser som blir satt inn i søk på havet.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Tidlig på 90-tallet vedtok Norges Fiskarlag, Norges Fiskarkvinnelag, i tillegg til Norsk Sjømannsforbund og en rekke politiske organer i mange kystkommuner, å henstille om at staten må påta seg ansvar for å finansiere og gjennomføre søk etter omkomne på havet.