Åpent brev til Stiftelsen Tinden og Øksnes folkevalgte

  Foto: Innsendt

Øksnes

Små lokalsamfunn er avhengig av åpenhet og samhandling for å utvikle seg kulturelt og økonomisk. Utviklingen av Tinden er også avhengig av disse faktorene. Det har i flere artikler gjennom sommeren vært etterlyst åpenhet om hvordan en samhandler for å bringe Tinden videre, og om en jobber med det utover «tørrfiskproduksjon».

En trenger å nå ut over kommune og landegrenser om en har et viktig budskap. Budskapet om Tinden, er undertrykt og hemmeligholdt. Tinden er i realiteten stengt og en vil helst ikke at folk skal finne veien dit fordi en ikke har noen til å møte de besøkende. Historien formidles ikke lengre.

Når og hvordan skal historien fortelles videre? For selv å være åpen og ærlig så synes jeg det vil være arrogant av stiftelsen og stifterne ved ordfører, å ikke uttale seg om dette. Kredit til brødrene Sørdahl for at de faktisk har uttalt seg og vært synlig i offentligheten. Men det har ikke vært svart på det vi spør om, svarene har mer karakter av brannslukking. Skal en spekulere i hvorfor ingenting blir sagt er det ofte mange grunner til det- arroganse, likegyldighet, kameraderi etc, eller at en ikke har foretatt seg noe og dermed ikke har noe å fortelle om. Ellers ser jeg ingen fornuftig og rasjonell grunn til at en sak av slik offentlig interesse er lagt lokk på. Si meg, offentlige valgte, er det ingen av dere som vil ta opp emnet? Lurer på hvorfor og håper at jeg tar feil.

Til kommunen retter jeg herved spørsmål om en sommeren 19 kan gå inn med midler til sommerjobb for ungdom på Tinden for å kunne holde åpent på dagtid? Slik kan historien bli lært de unge i lokalsamfunnet og bli bragt videre til publikum. Dette må jo være en fantastisk investering i lokalsamfunnet? Hva sier du ordfører, kunne dette vært mulig?

Og til næringslivet i Øksnes: hvem kan stille sponsing av litt vaffelrøre og kaffe?Meld dere på i kommentarfeltet!