Skal arrangere dialogmøte i høst:

Søkelys på et bærekraftig havbruk i Øksnes kommune

Flere oppdrettsaktører ønsker å utvide biomassen. Nå tar kommunen initiativ til et dialogmøte for å se på muligheter og utfordringer, og setter søkelys på ei bærekraftig næring i kommunen.

Oppdrettsanlegg.  Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Øksnes

Det var Øksnes Senterparti ved John Danielsen som først tok initiativet til at kommunen skal arrangere et møte for oppdrettsnæringa. I forbindelse med at flere aktører ønsker å øke biomassen, mener han det er formålstjenlig å invitere til dialogmøte for å se på muligheter og utfordringer.

Bærekraftig næring

I brevet som ble sendt til kommunen i april pekes det på at både for næringen og miljøet i fjordsystemene er bærekraft viktig.  

– Vår oppgave som kommune er å ivareta denne helheten i hele sjøområdet, i motsetning til mange sektormyndigheter som behandler søknader i henhold til  lover og forskrifter innenfor deres sektor, skriver Danielsen.

Han ønsker et møte med alle havbruksaktørene i kommunen til stede, med tema som felles konsekvenser vedrørende luseproblematikken og sykdom/smitte. En annen utfordring kan være belastning av miljøet ved den enkelte lokalitet.

– Det er mulig at vi må inkludere aktører fra andre nabokommuner med, da konsekvensene av deres virksomhet vil ha innflytelse på havbruk i Øksnes og omvendt. Her tenker jeg lokaliteter som grenser opp mot våre kystområder, skriver Danielsen.

Etterlyser framdrift

Saken ble debattert i det siste formannskapsmøtet i Øksnes, der det ble etterlyst framdrift i saken.

– Når det gjelder dialogmøte med havbruksnæringa så har vi jobbet med hvordan det kan settes opp og hvem man vil intivere. Nærigna trengte bedre tid på seg, slik at det er lagt opp til møte i høst, i begynnelsen av oktober, sier Karianne Bråthen (Ap) og opplyser at litt av årsaken til at det har tatt lang tid å få til er at man ønsker at både Mattilsynet og Fylkesmannen i Nordland stiller i møtet.

– Det er flott at det har vært jobba med, men jeg synes det har gått seint. Havbruksnæringa utfordrer oss på en spesiell måte, særlig med søknadene om vekst og problemstillinger rundt det. Det som skjer før vi greier å ta en avgjørelse er at mange må sette planer på vent på grunn av at de er engstelig for hva som skal skje med deres bedrift og havbruksnæringen, sier Danielsen. Han signaliserte at han synes oktober er langt fram i tid.

– Da har vi ikke greid å få til noe på et halvt år. Jeg vet at der er enkeltaktører i næringa som sitter og venter å dette, sier han.

Forvalter sjøområdene

– Når vi har planlagt dette møtet med bakgrunn i skrivet, må vi ha noen folk med kunnskap om de ulike områdene og ulike forvaltingsnivå i dette. Det vi har tenkt er å samle næringslivsaktører og noen av myndighetsområdene til stede slik at vi kan diskutere med bakgrunn i kunnskap. At det ikke bare er vi som politikere og næringa som stiller men også at vi får høre fra de som forvalter, sier Bråthen.

Hun mener et slikt møte vil være langt mer fruktbart enn et møte som blir en «enveiskommunikasjon», uten at det skjer noe mer i etterkant. Bråthen mener det er verdt å vente for å få med flest mulig,

– Det vi har tenkt er at vi må oppsummere og ha tiltak i etterkant av et slikt møte, hvordan vi går videre, sier hun.

Danielsen peker på at på flere områder er det Øksnes kommune som forvalter sjøområdene og som leier disse ut til havbruksnæringa.

Fiskeriparken bidrar

– Jeg tror også det er nyttig å få mer kjøtt på beina i forhold til hvordan myndighetene tenker. De tenker en lokalitet, vi trenger å se totaliteten, sier han og mener at møtet ikke trenger å være så stort, men at det kan være nyttig for bedrifter å samsnakkes før driftsplaner som starter i januar skal være godkjent av Fiskeridirektoratet.

– Jeg mener vi bør inviterte inn aktører i Øksnes før møtet i oktober. Det søkes om et volum som er dobbelt så stort som dagens, og jeg vet de har utfordringer. Tanken er å få fram utfordringer som finnes i havbruksnæringa i dag, sier Danielsen.

– Vi har hyret inn Fiskeriparken for å hjelpe oss med å samle aktører, de har lang erfaring med å samle aktører i denne typen settinger, sier Karianne Bråthen som sier man skal se på muligheten for å arrangere møtet tidligere.